05 март 2012 г.

Информация от заседанието на ВАС по жалба на Зелена партия срещу решение 427/2011 г. на МС, с което дава разрешение на Шеврон за търсене и проучване на нефт и природен газ.

Делото отново е отложено! Ще се гледа на 11 юни 2012 г.