На 14 януари т. г. гражданското общество в България постигна значима Победа! Няколко дни по-късно Народното събрание прие РЕШЕНИЕ за безсрочна забрана на технологията ХИДРАВЛИЧЕН УДАР!

Днес се правят опити решението за забрана да бъде отменено, без никаква гласност и публична дискусия. Свидетели сме, в условията на огромен външнополитически натиск, на безпрецедентна вътрешна медийна кампания, целяща дискредитирането на нашата Гражданска инициатива, и същевременно шистовият газ се представя като манна небесна, панацея за закъсалата ни икономика, Решението на проблема с енергийната ни независимост и пр. Дори и оня политик, който преди време си говореше с теменужките, втвърди отношението си към Майката Земя, Природата и нейните творения, все зарад шистовия газ...

ИСКАМЕ ЗАКОН И РЕГУЛАЦИИ!

Излизаме на поредния протест, провокирани от следните факти и действия на управляващите, станали ни известни след гласуването от Народното събрание на безсрочната забрана върху използването на технологията ХИДРАВЛИЧЕН УДАР при проучването и добива на ШИСТОВ ГАЗ:

- От изказвания на министър Трайков пред медиите научаваме, че се сформира Консултативна комисия за шистовия газ, а нито Гражданската ни инициатива /както ни бе обещано от председателя на Парламента/, нито учените, които предупреждават за опасностите при проучванията и добива на шистов газ, са поканени за участие в работата на тази комисия.

- Не бе прието предложението на Гражданската ни инициатива в Закона за опазване на околната да бъде включен текст, с който фирмите се задължават да огласяват пред контролните органи пълния състав на използваните от тях при сондажите флуиди.

- Направени са промени в наредби за чистотата на водата /те не минават за гласуване в Народното събрание/, които разрешават да бъдат инжектирани в подземни води нефт, газ, въглероден диоксид, и завишават многократно допустимото съдържание на цианиди в тях.

- Дори наскоро направените в Закона за опазване на околната среда промени, касаещи "погрешно преведената" Европейска директива, са най-минималните възможни, и в резултат - сондажите за конвенционален нефт и газ остават дори без задължителен ОВОС.

Нашите искания винаги са имали за цел въвеждането на регулации в целия бранш, в съответствие с използваните нови опасни технологии, с новите флуиди и химикали, които се държат в тайна от фирмите, което от своя страна не дава възможност за преценка доколко те са опасни или не! След като са безопасни, защо се държат в тайна?!

Как да вярваме, че регулации ще бъдат направени, при положение, че дори елементарните ни искания не са удовлетворени, а промените продължават да се правят на тъмно, без гражданско участие и отново - от заинтересовани лобисти и геолози в конфликт на интереси?! В добавка - всичко промени в законите или подзаконовите актове са в точно обратна посока - намаляване на вече съществуващите напълно недостатъчни регулации!

ЗАРАДИ ВСИЧКО ТОВА - ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ПРОТЕСТА НА 10 МАРТ!

Тези от вас, които са далеч, могат да ни подкрепят като разпространяват информация за протеста и за целия проблем с шистовия газ и опасната технология хидравличен удар (фракинг). Ценни биха били и всички идеи в подкрепа на каузата.

Благодарим ви!

* * *

Ако желаете да подкрепите финансово нашите инициативи:

ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

IBAN: BG47PRCB92301038398419

Фондация "Уникална природа"