Технологията за добив на шистов газ се основана на създаването на изкуствени фрактури на земните пластове, с възможни последваща сеизмичност и промяна на ландшафта. В максимално възможно дълги хоризонтални сондажи се вкарва вода с кварцов пясък и химикали. Съставът на химикалите е „фирмена” тайна, което е почти сигурен показател за тяхната токсичност и канцерогенност. Честа практика е отработените количества течности да бъдат инжектирани обратно в земята, с което вероятността от замърсяване на подземните води нараства още повече. Не случайно, този метод се прилага в САЩ, но в пустинни райони, които практически не са населени.

Във връзка с тези факти, Зелената партия настоява:

1.     Да се прекратят всякакви проучвания за добив на шистов газ на територията на България.

2.     Правителството да излезе с ясна позиция по въпроса за екологичните опасности от добива на шистов газ, като същата бъде подложена на широка обществена дискусия.