В тази връзка Ви призоваваме да предприемете необходимите инициативи за провеждане на следната държавна политика:
1. Да се направят необходимите нормативни промени, за да могат сайтове като „chitanka.info” да се регистрират като частни библиотеки, като достъпът до тях бъде въз основа на безплатна регистрация или  минимална цена, сравнима с абонаментната карта на обществените библиотеки.
2. Министерството на културата да предприеме политика на закупуване на авторските права на значими български и световни произведения и  предоставянето им на обществените и частни библиотеки за некомерсиално разпространение.
3. Министерството на културата да разработи система за финансово стимулиране на български автори, въз основа на данните за тяхната читаемост в системата на частните и обществени библиотеки.
4. Министерството на културата да направи необходимото за ускоряване прехвърлянето в цифров формат на фондовете на обществените библиотеки и разширяването на достъпа до тях в интернет мрежата.


От името на НИС на Зелена партия
Александър Каракачанов