От известно време правителството на ГЕРБ се опитва да лансира  „решение” на въпроса за извършените грабителски замени на държавни гори и земи с частни, при което бяха облагодетелствани тесен кръг лица с милиарди евро. Основните точки от него са: 

1.      Забранява се промяна на статута на гори придобити чрез замени в защитените територии, зоните по Натура 2000 и зони „А” и „Б” по Закона за черноморието.

2.      Извън зоните по Натура 2000 и зони „А” и „Б, за промяна на статута и застрояването на заменени гори ще се предвидят няколкократно по-високи такси?!

3.      Не може се променя за срок от 10 години предназначението на земи, придобити от общинския или държавния поземлен фонд чрез замени, с частни такива.

 

 Възникват следните въпроси: 

 

 

 

  1.      Защо някои хора ще имат „бутикови” гори, който са на атрактивни места и само заради това ще струват многократно повече от цената, на която са ги придобили?

2.      Каква е гаранцията, че след като утихне шумът около заменките няма да бъде тихомълком прокарана някаква поправка, която да разреши промените и строежите? Примери за подобни случаи има множество.

3.      Каква е гаранцията, че тези „бутикови” гори няма  да се превърнат в частни паркове без достъп за външни лица, притурка към частни вили и хотели (построени в разрешените за това райони)? В един от вариантите за промени на закона за горите се предвиждаше правото частните гори да се ограждат. Това и сега се прави в някои места. Така,  огромни територии в най-красивите места на България, ще станат недостъпни за гражданите.

4.      Частните паркове ще вдигнат многократно цената на хотелите и вилите, които ще бъдат построени върху горите с вече сменено предназначение (те вече са около 5 хиляди декара) . Това ще бъде отново същата тази забранена държавна помощ, за която ни атакува Европейския съюз. Последното означава, че по този начин няма да се избегнат санкциите от Европейския съюз.

5.      Каквото и повишаване на таксите да се направи за районите, разрешени за застрояване, то няма да компенсира далаверата в полза на частния купувач. А много добре знаем, че големината на тези такси ще бъде, колкото да се замажат очите на ЕС.

6.      Замените на земеделските земи в атрактивните райони край морето и зимните курорти са също поне 30 х. декара. На не малка част от тях също е сменено предназначението и те ще се превърнат в луксозни хотели с огромни частни паркове.

7.      Абсолютно се премълчава, какви мерки ще се вземат със замените около зимните курорти?

Изводът, който можем да направим е, че предлаганите законодателни промени нямат за цел санкционирането на едно безпардонно ограбване на  националното  богатство. Очевидната цел е да се запазят интересите на шепа хора, които се облагодетелстваха с милиарди евро.

Зелената партия за пореден път потвърждава, че единственото справедливо решение за решаване на казуса със замените е приемането на Закона за връщане на заграбените чрез замени гори и земи. Същият бе  внесен  през юли 2010 в Народното събрание от Националната гражданска инициатива. Съгласно закона, Народното събрание е длъжно да го разгледа в тримесечен срок.

 НИС на Зелена партия

15 октомври 2010 г.

 P.S

Становището на Зелена партия е провокирано от изказването на Зам. Министъра  на земеделието и горите - доц. Костов в медиите, както и от поредното  писмо, този път от Министъра на земеделието и горите г-н М. Найденов (виж. файл 1, файл 2, файл 3, файл 4) в отговор на внесения в Народното събрание от Инициативен комитет, с председател – Александър Каракачанов, Законопроект за връщане на заграбените чрез замени земи и гори.