Срещу замените

Заграбените земи и гори могат да бъдат върнати само със закон!

Зелената партия е единствената българска партия, която внесе петиция в Европейския парламент срещу грабителските замени на държавни земи и гори по българското черноморие - Петиция № 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, от името на „Зелена партия/ Българските зелени“, относно замяната на земи и корупцията в България.

 Петицията бе разгледана от Комисията по петициите на Европейския парламент на 30 април 2009 г.. Същата взе решение, Председателят на комисията да изпрати писмо до Ставрос Димас, член на ЕК, отговарящ за околната среда, в което ще изрази дълбоката загриженост относно положението, описано от вносителите на петиции и ще отправи искане за незабавна намеса. Още тогава Зелената партия предупреди, че ако не се вземат мерки, последствията за България могат да бъдат много тежки, но нито управляващите, нито медиите обърнаха внимание.

Също така, Зелената партия внесе до Върховния съд на РБ, Жалба с искане за отменяне на текстове от Наредбата на МС, въз основа на която са правени замените (чл. 20, ал. 2 и 5 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата на МС за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд). Върховният съд, с определение № 1212 от 28.01.2009 г., отхвърли жалбата на Зелената партия.

Зелената партия следи замените на гори и земи още от самото начало и предупреждаваше всички правителства за извършването на сделки в нарушение на обществения интерес. Беше направено и предложение за мораториум върху замените на обществени земи и гори.

Въз основа на опита, който има от работата със съдебните инстанции, Зелената партия счита, че няма реален шанс да бъдат отменени направените замени на гори и земи. Но даже и да се стигне до това, то ще бъде след дълга и мъчителна процедура, за която Европейската комисия няма да ни чака и ще наложи съответните многомилионни санкции. Единственият начин е законодателния път. Но политическите сили в парламента няма да намерят сили да приемат такъв закон. Повечето от тях, ако не всички, имат вина за това състояние на нещата.

Зелената партия, чрез Националната гражданска инициатива, още през юли 2010 г. внесе в Народното събрание /Вх.№ ПГ-016-00-10/ проект на ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ЧРЕЗ ЗАМЕНИ ГОРИ И ЗЕМИ . Неговата цел е отмяна на извършените заменки по черноморското крайбрежие и планински курорти, и връщане на земи и гори на площ от над 70 хиляди декара и стойност около 6 милиарда лева на държавата! Всичките тези земи бяха чрез неравностойни замени практически подарени на частни лица. Мнозинството на ГЕРБ в 41 ОНС в пълно нарушение на Конституцията не допусна до пленарна зала предложения законопроект и по този начин защити извършените замени.

 

  1. Обобщена справка – замени на гори
  2. Замени-земи
  3. Жалба до ВАС за наредбата за земите
  4. Определение на  ВАС за наредбата за земите
  5. Жалба до прокуратура- замени гори и земи
  6. Петиция до Европейския парламент
  7. Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи

 

Ограбването на българската държава чрез т.нар. заменки най-после стигна до разглеждане в европейските институции. Има шанс неправомерните замени на евтина земя или гори от непривлекателни за инвестиции райони с хилядократно по-скъпа държавна земя по Черноморието, Родопите, Рила, Пирин, да бъдат санкционирани. На 30 април 2009 г., Комисията по петициите на ЕП  ще разгледа петицията на Зелена партия – Българските зелени, подписана от ръководството на партията. Петицията е за „Недопустима държавна помощ за лица, придобиващи държавни и общински имоти в България – проблеми и предлагани решения”.

               Декларация            Сигнал

На 12 август 2008 г. от 11.00 часа „Зелена партия/Българските зелени” официално ще влезе във владение на земята, намираща се на площад „Независимост” в София. Теренът се пада точно в така наречения Триъгълник на властта - между Президентството, Министерски съвет и канцелариите на Парламента (бившия Партиен дом).