Срещу замените

Заграбените земи и гори могат да бъдат върнати само със закон!

Зелената партия е единствената българска партия, която внесе петиция в Европейския парламент срещу грабителските замени на държавни земи и гори по българското черноморие - Петиция № 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, от името на „Зелена партия/ Българските зелени“, относно замяната на земи и корупцията в България.

 Петицията бе разгледана от Комисията по петициите на Европейския парламент на 30 април 2009 г.. Същата взе решение, Председателят на комисията да изпрати писмо до Ставрос Димас, член на ЕК, отговарящ за околната среда, в което ще изрази дълбоката загриженост относно положението, описано от вносителите на петиции и ще отправи искане за незабавна намеса. Още тогава Зелената партия предупреди, че ако не се вземат мерки, последствията за България могат да бъдат много тежки, но нито управляващите, нито медиите обърнаха внимание.

Също така, Зелената партия внесе до Върховния съд на РБ, Жалба с искане за отменяне на текстове от Наредбата на МС, въз основа на която са правени замените (чл. 20, ал. 2 и 5 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата на МС за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд). Върховният съд, с определение № 1212 от 28.01.2009 г., отхвърли жалбата на Зелената партия.

Зелената партия следи замените на гори и земи още от самото начало и предупреждаваше всички правителства за извършването на сделки в нарушение на обществения интерес. Беше направено и предложение за мораториум върху замените на обществени земи и гори.

Въз основа на опита, който има от работата със съдебните инстанции, Зелената партия счита, че няма реален шанс да бъдат отменени направените замени на гори и земи. Но даже и да се стигне до това, то ще бъде след дълга и мъчителна процедура, за която Европейската комисия няма да ни чака и ще наложи съответните многомилионни санкции. Единственият начин е законодателния път. Но политическите сили в парламента няма да намерят сили да приемат такъв закон. Повечето от тях, ако не всички, имат вина за това състояние на нещата.

Зелената партия, чрез Националната гражданска инициатива, още през юли 2010 г. внесе в Народното събрание /Вх.№ ПГ-016-00-10/ проект на ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ЧРЕЗ ЗАМЕНИ ГОРИ И ЗЕМИ . Неговата цел е отмяна на извършените заменки по черноморското крайбрежие и планински курорти, и връщане на земи и гори на площ от над 70 хиляди декара и стойност около 6 милиарда лева на държавата! Всичките тези земи бяха чрез неравностойни замени практически подарени на частни лица. Мнозинството на ГЕРБ в 41 ОНС в пълно нарушение на Конституцията не допусна до пленарна зала предложения законопроект и по този начин защити извършените замени.

 

  1. Обобщена справка – замени на гори
  2. Замени-земи
  3. Жалба до ВАС за наредбата за земите
  4. Определение на  ВАС за наредбата за земите
  5. Жалба до прокуратура- замени гори и земи
  6. Петиция до Европейския парламент
  7. Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи

 

До НПО
До СМИНе мълчете!!!
 
Колеги,
 
Преди няколко дена ви изпратихме писмо, с което изразихме своето безспокойство от тенденция сред някои природозащитници да застанат на позицията на управляващите, която цели не връщане на заграбените, чрез заменки, земи и гори, а тяхното запазване за новите им собственици. Тази позиция е изгодна и за бившите управляващи от тройната коалиция, но най-доволни ще бъдат одарените собственици, за които очевидно работят всички!
На това писмо Зелената партия не получи никакъв отговор. И вече знаем защо! Както научаваме от статията във в. Дневник - „Включват и еколози при оценяване на щетите от заменките” (http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/03/30/881078_vkljuchvat_i_ekolozi_pri_oceniavane_na_shtetite_ot/)  при среща на „премиера Бойко Борисов с представители на Коалиция "За да остане природа в България”” е „решено да се търси механизъм за компенсиране на щетите, нанесени на държавата от ниските тарифи”. Излиза, че Коалицията е  съгласна да не се развалят разбойническите сделки, а да се търси начин да оставят откраднатото на новите им собственици!

 

Уважаеми колеги,

Зелената партия е изключително разтревожена от хода на развитието на проблема със замените на гори и земи. И нашето безпокойство не идва от позицията на ГЕРБ! Там нещата се изясниха и замените са  на път да бъдат законодателно оформени. И това оформяне е на принципа – повъзмущавахме се, дигнахме пушилка, спечелихме изборите, дайте сега да видим как да оправим момчетата! Хем имотите да си останат техни, хем да преметнем баламурниците в Европейската комисия, хем да затворим устите на еколозите като им обещаем светло бъдеще в добрия стар соц-стил. Така да се каже, не се безпокойте, ние на тези престъпници (нали са такива, щом са участвали в престъпни сделки) ще забраним завинаги, за вечни времена, докато свят светува, да строят върху тези земи.

Странното е, че някои колеги се хващат и почват да пишат добросъвестно хубави текстове.

До Комисаря по конкуренция на ЕС -  г-н Хоакин Алмуния
До Генералния директор на ГД „Конкуренция”- г-н Александър Италянер
 

Уважаеми господа,

От средствата за масова информация в България научихме за исканата от вас от българската страна допълнителна информация за тарифата, по която са били оценявани заменените земи и гори от държавния фонд, както и процедурите за тяхното одобряване, която да бъде предоставена до 24 март 2010 г. Без да ограничаваме правото и задължението на българското правителство да ви предостави такава информация считаме, че ще бъде от полза за сформирането на обективен поглед за ситуацията около замените, да се запознаете с приложената по-долу информация. Тя е въз основа на събрана фактология около количеството на извършените замени от държавни структури, неправителствени организации и жалби на Зелената партия във Върховния административен съд, Прокуратурата на РБългария и петиция на партията до Комисията по петициите на Европейския парламент (виж приложенията). Всичките те визират предоставяне на недопустима държавна помощ в нарушение на европейските регламенти и директиви, регулиращи предоставянето на държавни помощи, и в нарушение на разпоредбите съдържащи се в Закона за държавните помощи на РБългария.
В този смисъл, Зелената партия оспорва позицията на Министерския съвет на Р България, в която се твърди, че замените на земи и гори са престъпление, за което ще бъдат подведени под отговорност съответните държавни чиновници.  От приложените анализ и  документи личи, че замените са правени въз основа на нормативни актове, с което в над 90% от случаите те са формално законни и чиновниците, както и придобилите ги собственици по никакъв начин не могат да бъдат подведени под наказателна отговорност. Самите нормативни актове, обаче, са в нарушение на Конституцията, законите на  страната и регламентите на Европейския съюз. Те са резултат на държавна политика, чиято цел е била облагодетелстване на тесен кръг лица чрез предоставяне на недопустима държавна помощ. Вина за тази политика носят предишните състави на Министерския съвет и Народното събрание, но като колективни органи, те не могат да бъдат подведени под наказателна отговорност.

Драги съмишленици!

Предлагаме ви да се запознаете с проект за ЗАКОН ЗА ОТМЯНА НА СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ,  СКЛЮЧЕНИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО.

Проектът е изготвен от Инициативната група за Национален референдум, която е част от Кампанията „Обща кауза”. Законопроектът е уникален със следните два факта:

  1. За първи път се предлага реално разтурване на извършените сделки за замени с гори и земи и връщане на държавата на подарената на частни лица собственост. Ние сме дълбоко убедени, че това е единствено справедливото решение, както и единственото разумно, с оглед предстоящите санкции от страна на европейските институции.
  2. Във втората част на законопроекта се постулира възможността на граждански организации да бъдат страна по дела срещу сделки с държавно и общинско имущество. Със сигурност, това ще породи много по-голям отпор от страна на бюрокрацията, нечистоплътни политици и мафиотски образувания, отколкото връщането на заменените гори и земи. Даването на право на граждански организации да бъдат страна по съдебни дела за защита на обществения интерес по отношение на държавното и общинско имущество, е огромен удар срещу мафиотската практика в нашата страна. Ако това бе възможно до сега,  то нямаше да се стигне до  това разграбване на обществената собственост.

 Законопроектът ще бъде официално представен от Инициативната група на пресконференция утре, 16 февруари, от 10:00 часа, в БТА. На пресконференцията ще бъдат обявени и предстоящите действия на Инициативния комитет за реализиране на законопроекта.

Очакваме вашите мнения, предложения и препоръки на адресите за контакт.

 Инициативна група за национален референдум:

Александър Каракачанов – Зелена партия
Васил Бенчев – Национална антикорупционна коалиция
Проф. дюн Георги Близнашки
Димитър Манолов – КТ „Подкрепа” 
Игнат Раденков - Национална антикорупционна коалиция
доц. д-р Минчо Христов 
Николай Петев – Съюз на българските писатели
Стефчо Стоянов – Инициативен комитет на Долни Чифлик
Тома Белев – Зелени Балкани
Христо Николов – Зелени Балкани 


Проект!

З  А  К  О  Н

ЗА ОТМЯНА НА СДЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ, СКЛЮЧЕНИ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО.

 

чл.1. Този закон има за цел да защити  интересите на държавата и обществото, в случаите на разпореждане с държавни или общински имоти, при които те са очевидно нарушени.

European Parliament

The President of the European Parliament

Rue Wiertz

B-1047 BRUSSELS

PETITION

 Subject:

 Недопустима държавна помощ за лица придобиващи държавни и общински имоти в България– проблеми и предлагани решения.

 Presenter:

Surname: Mr. Karakachanov

First name: Aleksander

Nationality: Bulgarian

Permanent address: ……………….

Town: Sofia

Post code: …………….

Country: Bulgaria

E-mail address: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Name of the association:  Green partie – Bulgarian greens