10.3.2010 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ на ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

относно предстоящото второ четене на законопроекта за ГМО

 Зелената партия възразява срещу провежданата политика на непрозрачност на Народното събрание по отношение на проекта на Закона за изменение на Закона за генетично модифицираните организми (ГМО). В програмата на Народното събрание за периода 10-12 март е планирано второ четене на посочения законопроект, но до момента никъде не е официално публикуван текстът, приет на първо четене, както и текстът, който ще бъде внесен в пленарната зала. Отново управляващите поставят българското общество пред свършен факт.

Зелената партия заявява, че предвижданото освобождаване на ГМО в околната среда пряко противоречи на чл. 15 от Конституцията: "Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната."
Освобождаването на ГМО в околната среда пряко и необратимо ще увреди околната среда, ще наруши нейното възпроизводството и ще увреди разнообразието на живата природа. Това е и акт на неразумно използване на природните богатства, значителна част от които са естественото биоразнообразие и неувредените ни земеделски земи.
Зелената партия отстоява позицията, че запазването и развитието на традиционното земеделие и на природосъобразното (биологично) производство е единствения шанс за запазване конкурентноспособността на българските производители. Само така може да се съхрани специфичността на българските селскостопански продукти и да се гарантира тяхното качество.
С освобождаването на ГМО в околната среда под каквато и да е форма, тази уникалност ще бъде безвъзвратно загубена. Българските производители няма да имат никакъв шанс спрямо страните от ЕС със силно индустриализирано селско стопанство. Използването на ГМО в другите страни е довело до бързо изтощаване на почвата и разоряване на дребните фермери. Крайният резултат за България ще е намаляване качеството на обработваемите площи и нова значителна вълна на безработица в аграрния сектор.
Зелената партия настоява:
- да бъде осигурен достъп на обществеността до текста на посочения проект за закон, преди да бъде внесен за второ четене в пленарна зала;
- да се публикуват всички стенограми от заседанията на комисията по околна среда по закона за ГМО както и внесените писмени предложения от депутати, МОСВ и други лица;
- администрацията на Народното събрание да публикува текстовете на всички проекти на закони, приети след първо четене и текстовете преди внасяне за второ четене;
- ако се разреши освобождаването на ГМО в околната среда, президентът  или омбудсманът да сезират Конституционния съд за грубото погазване на чл. 15 и чл. 55 от Българската конституция.

НИС на ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ      
10.3.2010 г.