24.2.2010 г
Декларация на ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
 
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  е против освобождаване на генно модифицирани организми (ГМО) в околната среда, защото ефектът от това освобождаване е необратим, непредсказуем и неконтролируем!

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  е против промяната в текстовете на Закона за ГМО, които премахват забраните за освобождаване на ГМО  в околната среда!
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  е против промяната на буферната зона от 30 километра около Натура 2000. Нейното намаляване не само ще застраши опазването на биоразнообразието в защитените зони, но и може да доведе до нови наказателни процедури от страна на ЕС.

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  е против реалното приемане на един калпав закон с фалшиви мотиви, под  прикритието на временен  мораториум за неговото прилагане!

Като участник в учредяването на Коалиция “България – зона свободна от ГМО, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  не приема действията  на някои неправителствени организации и амбициозни активисти да подменят нейната кауза!

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  настоява правителството да разработи национална стратегия за селското стопанство и околната среда, в която България да бъде определена като зона, свободна от ГМО, като се подчертае, че икономическите интереси на България са в развитието на екологично природосъобразно земеделие и на екологичен туризъм в съхранени защитени територии.

БЪЛГАРИЯ може да бъде обявена за зона, свободна от ГМО, ако има политическа воля!

Позовавайки се на защитната клауза от европейската директива за ГМО и на ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ от 02.04.2009г. относно съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с традиционното и биологично земеделие, поради социално-икономически причини, територията на България да бъде обявена за свободна от ГМО. С това решение трябва да бъде уведомена комисията, както е указано в доклада.

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  настоява България да бъде обявена за ЗОНА, свободна от ГМО!

НИС на ЗП 
24.2.2010 г.