Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОТ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 В продължение на повече от два месеца, ние представители на различни  български неправителствени организации и като цяло на голяма част от българското общество, чрез различни средства се опитваме да представим нашите опасения във връзка с приемане на Закона за генетично модифицирани организми, както и предложения за ясно и точно прилагане на европейските документи и законодателство.
За съжаление, въпреки многократните обещания и проведени срещи, и с министър председателя, с председателя на НС, присъствия на заседания на Комисии, внесени в установения законов срок предложения,  до момента липсва както ясна позиция, така и подробно разработена стратегия на национално ниво, каквото е категоричното изискване на европеиските институции /прилагаме Доклад на Комисията до Европейския парламент/. Въз основа на такава стратегия  следва да се приемат и конкретните законови разпоредби. Вместо това, от нас като хора с активна гражданска позиция в защита инетересите на страната ни, и най-вече на българските деца, се изисква да представяме още и още аргументи, обосновки и анализи. Това според нас е категорична подмяна на правата и задълженията на институциите и най-вече на Вас, нашите избраници. Тези задължения са визирани не другаде, а в Конституцията на Р. България.
Ето защо, ние настояваме за следното:
-    Незабавно да се създаде екип с широко гражданско участие за подготовка и провеждане на дебат за приоритетите на България по отношение опазване на екологично чистата ни земя, биоразнообразието, чистото ни биоземеделие, защита интересите на българските зърнопроизводители, фермери, биоземеделци, пчелари, производството на чисти и екологични продукти, здравето на нацията и децата ни.
-    В кратки срокове /не повече от 2 месеца/, да се представи на българското  общество стратегия въз основа на изискванията на Европейската комисия и предвидените в посочения доклад, национални мерки (съгласно член 26а от Директива 2001/18/ЕО  и Препоръка 2003/556/ЕО на Комисията);
-    Едва след това да се предприемат и разглеждат предложения за нормативни промени по Закона за генетично модифицираните организми и Наредба за работа с генетично модифицирани организми, извън изрично посочените изисквания в Официално уведомително писмо от ЕК,  № 2009/2032.
-    Да се изиска помощ от ЕК за експерти, които да изготвят независима оценка за съответствието на промените с европейското законодателство.

Госпожи и господа,
Тъй като до сега не сме получили адекватна реакция от Вас като народни представители, на които сме възложили задачи като представители на българските граждани, то сме принудени да отнесем нашите искания до европейските институции.
Това е крайна мярка, която се надяваме да не постави България за пореден път в ситуация друг, а не ние хората в нашата страна да решаваме кое е най-добро за нас и децата ни. И този път, уверяваме Ви, че в наша подкрепа са и документите на Европейския съюз, които прилагаме и които се надяваме да са Ви добре известни.


С уважение:

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

Адрес за обратна корепсонденция:

Теодора Пиралкова, София, бул. Витоша 137, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.