19.03.2004

С Т А Н О В И Щ Е

 на коалиция "България - зона свободна от Генно модифицирани организми (ГМО)”

 

През последните години загрижеността на обществото за въздействието на ГМ култури върху околната среда и здравето на хората нараства. Отчитайки това,няколко природозащитни неправителствени организации в България и Зелената партия се обединиха в коалиция наречена “България – свободна от ГМ култури и храни”. Коалицията е свободна и отворена към всички организации и хора, коитоподкрепят нашите искания.


Целта на коалицията е България да бъде зона свободна от ГМО и продукти и

храни, които ги съдържат. Това ще:

- предпази българите от консумация на генно - инженерни (ГИ) храни, които са опасни за здравето и живота на хората;

- осигури износа ни на селскостопанска продукция, както и разширяването на позициите ни на европейските пазари след присъединяването ни към Е С;

- увеличи шансовете ни за износ на екологични продукти, чийто пазар в Европа например расте с 20-30 % годишно и в същото време нараства съпротивата срещу ГИ продукти;

- опази нашето биоразнообразие;

- защити нашия туризъм и особено развитието на перспективния еко- и селски туризъм;

- предпази земеделието ни от генно замърсяване на площите, засети с

традиционни култури;

- спести икономическите загуби от необходимостта от контрол, тестване на продукцията, унищожаване на замърсена продукция, чистене на контейнери и техника, създаване на скъпоструващи системи и държавен апарат за контрол и проследяване пътя на дистрибуцията на ГИ продукция;

- предпази българските фермери да бъдат несправедливо съдени от мултинационалните биотехнологични корпорации, когато техните традиционни продукти се замърсят поради съседство с генно модифицирани растения.;

- попречи на мултинационалните корпорации да контролират и унищожават нашите фермери, земеделие и чисти семена.

Научните аргументи срещу Генното Инженерство (ГИ) и внедряването му в

селското стопанство и фармацевтиката:

- ГИ храни НЕ са доказани като безопасни за хората или за околната среда. Те са рискови храни. Има случаи на алергични реакции, предракови образувания, астматични кризи, от ГИ царевица Srarlink, картофи, соя, лекарствени средства и т.н.;

- Съществуват алтернативи на ГИ селско стопанство, които са безопасни и с доказана ефективност, като органичното, устойчивото, биодинамично, интегрирано, екологично чисто земеделие;

- ГИ не се постига чрез традиционното опрашване на растенията, то може да бъде получено единствено в лаборатория;

- rBGH мляко (рекомбинантен говежди растежен хормон получен чрез ГИ)

повишава нивата на IGF-1 протеина в млякото; този протеин е свързан с рака на гърдата и простата;

- Хербицидно устойчивите семена (Roundup Ready (Раундъп Реди) увеличават нивата на хербицидите в почвата и в храната ни. В САЩ EPA (Environmental Protection Agency - Агенцията за защита на околната среда) е разрешила увеличение на допустимите нива на Раундъп от 6 на 20 промила на съдържанието му в семената на фермерите отглеждащи семената Раундъп Реди!

- ГИ семената замърсяват не-ГИ и екологичните (органичните) семена;

- Биотехнологичните корпорации съдят фермерите, чиито земя/ семена бъдат замърсени с ГИ растения /чрез цветния прашец/ семена и пр. Само в САЩ и Канада, Монсанто вече е осъдило 475 фермера. (В Холандия осъдиха Монсанто, защото са написали на етикетите на своите продукти, че са екологично чисти. В Индия – за разоряването на хиляди фермери, използвали техните семена) В момента САЩ съди Бразилия;

- Земеделците, които отглеждат ГИ семена губят правото да сеят свои семена, трябва да плащат повече за ГИ семена, големи количества химически торове и вода, и трябва да плащат такса за технологична употреба (права за интелектуална собственост). Тази такса в САЩ за последната (2003г) е била 15 цента на един ар за ГИ семена на Монсанто.

- Силно токсичните торове водят до замърсяване на водите, появата на устойчеви плевели, заболявания сред фермерите и натрупване на нитрати в селскостопанските продукти, които консумираме;

- Използваните химически торове за ГИ- семената убиват естествената микрофлора и фауна, включително и пчелите;

- След употреба на ГИ семена и торовете за тях, са необходими повече от 2-3 години за възстановяване качествата на земята, за да се използва за екологично земеделие.

Тези доказателства показват, че е необходимо спазването на “Принципа на предпазливостта”. Коалицията смята, че прилагането му е необходимо за да се осигури достатъчно време на учените да направят необходимите независими изследвания, обществото да бъде осведомено, информирано и допитано дали иска или не, ГИ храни, както и осигуряването на система за контрол.

10 ПРИЧИНИ ЗА МОРАТОРИУМ

1. Потребителите в Европа не желаят ГИ храни.

Проучването на Евробарометър публикувано от ЕК през декември 2001показа, че 94,6 % от европейските граждани искат да имат право на избор, 85,5% искат да

знаят повече за ГИ храни, а 70.9% просто не искат ГИ храни.

2. Няма достатъчно сигурна система за Проследяване/Означаване и за одобрение на ГИ храни/фуражи

3. Законовите рамки в Европа за опазване на производството на семена от

генното замърсяване все още са в процес на съгласуване и предложения от ЕК (Директивата за семената)

4. Доброволното съгласие с индустрията не работи.

Биотехнологичните компании искат да се допуснат ГИ храни на пазара, използвайки “джентълменско съгласие”, срещу което те “обещават” да спазват едно бъдещо законодателство (което все още не е в сила и не e съгласувано дори).

5. Европейският пазар няма да допусне вноса на ГИ култури произвеждани отбългарските фермери.

ГИ производство на семена донесе 300 000 долара годишна загуба в износа на американските фермери;

6. Замърсяването на конвенционалните и органични стопанства е неизбежно и

Непредотвратимо.

Съвместното съществуване на ГИ и не-ГИ култури е невъзможно!

7. ГИ култури не носят ползи, а само вреди, както за потребителите така и за

Фермерите.

Съществуват много научни доказателства за това – болести, алергии,израждания, затлъстяване (включително и смъртни случаи), икономически проблеми и т.н.

8. Толерантните на хербициди култури не намаляват използването на химикали.

Последни изследвания в САЩ показват, че при производството на ГИ соя количеството на използваните хербициди нарастват, и се използват още по-токсични химикали за контрол на плевелите.

9. Устойчивите на инсектициди култури имат вреден ефект върху полезните

насекоми.

Това означава унищожаване на естествените неприятели ката калинката, пеперудите и птиците, което води до щети в биологичното разнообразие

10. Биотехнологичните компании искат пълен контрол върху земеделието производството на храни, фармацията и искуствените торове.

ГИ продукти са предназначени да увеличат доходите (и контрола) на корпорациите, не на земеделците;

Според Коалиция “ България – зона, свободна от генно модифицирани организми”, мораториумът е основа за осигуряване на достатъчно време за пълни научни изследвания и анализи за дългосрочния ефект върху човека и околната среда. Това ще позволи и изграждането на законовата рамка, системата за контрол и осигуряването на участието на обществеността при

вземането на решения.

Дейностите на Коалицията “България – зона, свободна от генно модифицирани организми” започват с пресконференция на 21.03.2004. На 31 март, 2004 ще проведем кръгла маса “Законът за ГМО – хармонизиране с ЕС законодателство и изборът на България”. Ще продължим с филмов фестивал, разяснителни кампании, подписка, повишаване на информираността на българското общество, семинари, дискусии, кампании.

За правото на достъп до информация, за правото на избор.

Тези от вас, които приемат нашето разбиране, могат да се присъединят към коалицията, отворена за всички, които са за Правото на достъп до информация, за правото на избор, за отговорност.

 

Коалиция “България – зона свободна от ГМО”

  

Сдружение АГРОЛИНК, София

Екологично сдружение ЗА ЗЕМЯТА, София

Център за екологично право, София

НД Екогласност, София

Информационен и учебен център по екология, София

Зелена партия в България, София

Д-р Диди Баев, State University of New York в град Бафъло, САЩ

Д-р Ева Чернева, Център за трансгенни технологии на Факултета по ветеринарна медицина, University of Pennsylvania, САЩ

Българско дружество за защита на птиците, BirdLife-България, София

Фондация за екологично образование и обучение, София

Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, Карлово

Инициативен комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на

живата природа, София

 

Контакти

Тел. 846 66 75

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

19.03.2004