5.2.2010 г.
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ с тревога следи опитите на правителството, в лицето на г-жа Нона Караджова - министър на околната среда и водите и г-жа Евдокия Манева - зам. министър на околната среда и водите за пълна либерализация на освобождаването в околната среда за полеви опити и пускане на пазара на ГМО като продукти и съставки на продукти.

Транспонирането на Европейското законодателство трябва да бъде извършено така, че да няма противоречие с Европейските директиви и в същото време, да защити интересите на страната ни. Самата Директива 2001/18/ЕС остава вратичка - отделните страни да налагат забрани при риск за здравето и околната среда. Използвайки тази възможност някои страни членки на ЕС - Австрия, Гърция, Унгария са приели съответни забрани относно освобождаването и разпространението на ГМО. Ирландия е направила такъв закон с който разрешава хибриди, но правителството автоматично ги счита опасни за здравето и ги забранява.
МОСВ ни предлага закон който позволява всичко, като г-жа Караджова обяснява че са заложени крути процедури по издействане на разрешения, които според нея ще откажат ГМО производителите. Само че в България разрешенията се издават по шуробаджанашка линия или срещу пари. Примери колкото искате, част от които са изнесени и в медиите.

 Не трябва да се пропуска, че основният заинтересован от либерализацията на закона е американската корпорация "Монсанто", която през 2005 г. плати 1.5 млн. долара, след като неин служител бе обвинен от американското правосъдие, че е подкупил с 50 000 долара човек от правителството на Индонезия.
Последните два месеца МОСВ стана синоним на източник на манипулативна информация. След като РИОСВ Стара Загора направи сензационното научно „откритие“, че опадалите листа са обгазили Стара Загора със сероводород, МОСВ заяви, че измененията в Закона за генно модифицираните организми са резултат на писмо от април 2009 г., в което ЕК настоява България да хармонизира закона си спрямо ГМО - Директива 2001/18 на ЕС. Но в посоченото писмо, публикувано едва днес, въобще не се споменава Директива 2001/18/ЕС.
Ще припомним, че преди няколко години г-жа Манева с група български депутати, бяха на посещение в централата на "Монсанто" в Айова по програма на Американската агенция за международно развитие. Също тя през 1997г. промени статута на парк „Витоша” от национален в природен.
Г-жа Караджова надълго и нашироко обяснява как хората неправилно са разбрали, "че от утре пазарът ще се напълни с ГМО". Като министър на околната среда, би трябвало да знае и да информира обществото, че най-големият проблем е в навлизането на ГМО в околната среда. Пуснати в околната среда, за генно модифицираните организми няма граници. Попадането им в природата ще има необратими последствия за живота на планетата Земя, разрушавайки съществуващата биосистема и биоразнообразие. Замърсяването на околната среда с генно модифицирани организми, за разлика от радиационното и химическото замърсяване, с времето ще се засилва, вместо да отслабва и ще подкопае основата на съществуващата биосистема.
Защо сме против пускането в околната среда на ГМО, дори с цел опити и не считаме, че сме крайни в исканията си? Просто не искаме да се забравя един горчив опит от миналото.
През 1976г. в Англия започна широко да се употребява костно брашно като храна на животните. Бяха предоставени „доказателства за безвредност” и съответно получени всички разрешителни по всички съществуващи тогава строги правила. Двадесет и четири години по-късно, през 2000г. се стигна до забрана на ниво ЕС, употребата на костно брашно като храна за животни. След като се разболяха от „луда крава“ милиони животни в целия свят. Всичките те бяха избити и труповете им изгорени.
Какво се случи след 1976 г. – животните получаваха храна, която не може да се създаде по естествен начин в природата. Какъв резултат да очакваме от използването на ГМО – ще имаме храни, които не могат да се създадат по естествен начин в природата.
Няма никаква разлика с това, което се случи в Англия пред 1976 г. и това което искат да направят през 2010 г. нашите управници и народни представители. Дори аргументите им си приличат.
Затова питаме българското правителство, какво ще прави с нас, българските граждани,  ако след 20 -25 години ние или нашите деца или внуци се разболеем от болест с условното название „Синдром на Нона”? Ще ни застрелят и изгорят или ще ни затворят в концлагери, докато си умрем? Според философията на министър Дянков, първото е за предпочитане.
Европейските директиви се правят от хора и не могат да са еталон за безгрешност.

ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ настоява:
 
1.В рамките на съществуващата директива 2001/18/ЕС да се приемат изменения на ЗГМО, с които практически да се направи невъзможно освобождаването на ГМО и пускането на продукти, съдържащи ГМО на българския пазар( както това е направила Ирландия).

2.Българското правителство да предприеме стъпки за изменение на Директивата, с което да се разреши на всяка отделна страна да налага забрана за използване на ГМО и на продукти от ГМО.

3.Българското правителство незабавно да прекрати пълномощията г-жа Нона Караджова като министър на околната среда и водите и на г-жа Евдокия Манева като зам. министър на околната среда и водите, заради защитата на опасни за българската природа и за българските граждани технологии.

 ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  като член на коалицията  „НЕ НА ГМО” е била винаги в първите редици в защита на националната природа и околна среда и ще продължи да работи за това.
5.2.2010 г.