Една от забележките към България от страна на Европейската комисия  е забавеното изграждане на нашата  мрежа от защитени територии.

              Зелена партия в България  настоява   местността “Иракли” да  бъде  обявена за защитена зона  и да бъде  в списъка с  местата за включване  в европейската екологична мрежа  НАТУРА 2000.

НИС на ЗП

.06.2006 г.