До кмета на Район Надежда
До кмета на
Столична община


Уважаеми госпожи и господа,

На  09 юни 2010, в централния офис на Зелена партия, пристигна писмо от живущите и собствениците на жилища в бл. 118,119 и 120 , ж.к. „Надежда”във връзка с новия План за регулация и застрояване за м. Надежда – 1 а и 1 б в граници: ул. „Хан Кубрат”, ул. „Христо Силянов” и бул. „Ломско шосе”.

На общественото обсъждане на този план, живущите в квартала са изразили ясно своето несъгласие и конкретните си  възражения срещу разширяването на ул. „Кирил Дрангов”/вътрешно квартална улица/, което предполага отсичането на повече от 50 кестени, които са на повече от 20 години. Както и срещу продължаването на ул. „Царевец”, което пък ще доведе до премахване на съществуваща детска площадка и отсичането на още дървета.

На 04 юни 2010 г. в Столична община и Район Надежда са  депозирани Възражение и подписка на живущите в засегнатите райони – Вх. № РД -940 1 -16/04.06.2010.
Като Зелена партия, ние заставаме твърдо зад исканията на жителите на кв. "Надежда". За нас е особено важно, не само да бъдат решени екологичните проблеми на столицата, но и да не бъдат създавани изкуствено такива.
Обръщаме към вас с молба  да проучите случая  и да вземете необходимите мерки, за да защитите интересите на жителите на  кв. „Надежда”.

С уважение,

Александър  Каракачанов
 Зелена партия