На 23 март 2010 г., в Зелена партия, се получи сигнал, че на 24 март  ще бъде отсечена стогодишна върба до бл. 355 в Младост 3, за да бъде направен паркинг.
На нашето запитване до Район Младост, получихме устен отговор от г-жа Василева – началник сектор „Екология и чистота” , че върбата няма да бъде отсечена, а само окастрена. Според специалистите на Общината, върбата е на не повече от 60 години и е куха и опасна за гражданите, но заради спокойствието на живеещите там, засега върбата няма да бъде отсечена. Нещо повече, Общината търси доброволци за предстоящо залесяване на дървета след Великден на територията на Район Младост.
Според живеещите до бл. 355, обаче, върбата е на практика осакатена.
Като Зелена партия, за нас е особено важно, зелената система на столицата да расте, а не да намалява. Затова Зелената партия ще продължи да следи отблизо развитието на този въпрос.