На 24 март 2010 г., в Зелената партия, се получи сигнал, че на ул. „Земен” в Район Оборище/Столична община/, ще бъдат изсечени всички липи, за да се построи паркинг. На нашето запитване до Общината, получихме устен отговор от инж. Витан Влахов – нач. отдел на „Благоустройство, инвестиции и екология”, че няма да се сече нищо на ул. „Земен”. Нещо повече, като компенсация за построен паркинг в Общината, ще бъдат възстановени зелени площи.
Зелената партия ще продължи да приема сигнали от гражданите и да защитава техните интереси.