Уважаема госпожо Митова,


На 22 декември 2009, в централния офис на Зелена партия, пристигна сигнал за незаконна сеч на ъгъла на бул. „Владимир Вазов” и ул. „Поп Грую”.
Като Зелена партия, за нас е особено важно, не само да бъдат решени екологичните проблеми на столицата, но и да не бъдат създавани такива. Затова се обръщаме към Вас  и се надяваме, че ще вземете необходимите мерки и ще защитите интересите на жителите на  ж.к. „Левски”.

С уважение,
 
Александър  Каракачанов