В Общинския съвет на "Зелена партия/Българските зелени" постъпват редица сигнали и жалби на граждани и симпатизанти на партията, които търсят нашето съдействие в решаване на екологични проблеми на София.
Комисията по екология към ОбС в София на ЗП/БЗ разгледа фактите, установи конкретни нередности и обръща вашето внимание върху тях за евентуална и ефективна ваша намеса:
1.Паркът Борисова градина, в частта му "Лозенец" - Околоврестен път е в безобразно състояние. Сега, когато зеленината липсва, това е безкрайно очевидно и дразнещо. Нападали дървета, неподрязани храсти, нерегламентирани сметища от строителен и битов отпадък, всякакъв боклук и мръсотия.
Апелираме контролираните от вас общински фирми, в ангажиментите на които е поддържането и почистването на парка, да влязат в своите задължения и да приведат парковото пространство в такова. Не е нормално в центъра на европейска столица да съществува гора със статут на парк и с вид на замърсена тайга.
2.Реките, минаващи през София, са затлачени от боклуци, чието наличие там ще предизвика наводнения, при започване на снеготопенето. Сега е времето, когато е задължително да бъдат почистени и приведени в обтекаем вид.
3.Парковете и градинките в кварталите са в ужасно състояние - изсъхнали дървета, неподкастрени храсти, битови и строителни боклуци, разбити пейки и детски съоръжения.
4.Спирките на градския транспорт в кварталите са занемарени, разбити и изпоцапани. Много от тях са с разбити покриви и странични заслони. Не са почиствани и на много от тях липсват кошчета за боклук
5.Междублоковите пространства са мръсни, неподдържани и обрасли като джунгла. Много от тях са превърнати в нерегламентирани сметища, обиталища на бездомни кучета и клошари. Други се използват като място за
паркиране на автомобилите на живущите.
Общинският съвет на "Зелена партия/Българските зелени" организира всяка година конкретни почиствания на конкретни райони, но задължението на община София и районните кметове е неотменно и вие трябва да отговорите на очакванията на гражданите за чистота и подреденост на столичния град.

Съпредседател на Об.С на ЗП/БЗ в София
Валя Костова
03.02.2009г.