Уважаеми дами и господа,

В Комисията по Екология на партията пристигна тревожен сигнал на граждани за безобразия и престъпления срещу природата от страна на неизвесни лица и строители, превърнали участъка на прекрасна местност и вилна зона в Ботевградско - в  сметище от бетонови и строителни отпадъци.
Въпросното струпване на отпадъци се намира по стария път за Ботевград, под големия виедукт , във вилната зона „Коренишки дол”.
Предвид ангажиментите на Вашите институции пред обществото и държавата за  опазването на горите, природата и ландшафта на страната, моля :
- за проверка по случая;
- ликвидиране последствията от замърсяванията;
- набелязване мерки по предотвратяване на бъдещо замърсяване;
- усилия в откриване и санкциониране на нарушителите на закона.

Силно се надяваме, че не са необходими усилия и намеса на европейски
Органи за решаването на подобен род безобразия от страна на безсъвестни фирми, лица и организации.

             Комисията към Зелена партия-Българските зелени ще продължава да следи от близо хода на събитията в района  и своевременно ще информира гражданите за резултатите от свършената работа по опазване на горите и природата.

Валя Костова
Секретар по екология на ЗП/БЗ 

14.04.2009г.