Уважаеми дами и господа,

В Комисията по Екология на партията пристигна тревожен сигнал на граждани за безобразия и престъпления срещу природата от страна на неизвесни лица , превърнали участъка на прекрасна местност и вилна зона в Софийско - в  сметище от битови отпадъци.
Въпросното струпване на отпадъци се намира в района на с. Вакарел, на 300м. от магистралата, по пътя за вилна зона „Поповци”.
Предвид ангажиментите на Вашата институция пред обществото и държавата за управление на отпадъците и  опазването  природата, моля :
- за проверка по случая;
- ликвидиране последствията от замърсяванията;
- набелязване мерки по предотвратяване на бъдещо замърсяване;
- усилия в откриване и санкциониране на нарушителите на закона.

Силно се надяваме, че не са необходими усилия и намеса на европейски
Органи за решаването на подобен род безобразия.

             Комисията към Зелена партия-Българските зелени ще продължава да следи от близо хода на събитията в района  и своевременно ще информира гражданите за резултатите от свършената работа по опазване на горите и природата.


Валя Костова
Секретар по екология на ЗП/БЗ 

15.04.2009г.
София