До Министъра на регионалното развитие и благоустройството
Г-н  Асен Гагаузов
До  МОСВ
Г-н Джавдет Чакъров
Копие: До Областния управител на  Стара загора
г-жа Мария Кънева 
                                           
Сигнално писмо
от Зелена партия/Българските зелени

Относно: Сигнал на гражданите и местната управа на с. Нова махала, общ. Николаево, обл. Стара Загора, по повод инвестиционни намерения за изгребване на пясък от р. Тунджа в района на землището на с. Нова махала.

Уважаеми господа,
Комисията по еколигия към ЗП/БЗ разгледа документите за инвестиционните  намерения на „Тера инвест груп” ООД гр. Ст. Загора за почистване коритото на р. Тунджа в района на с. Николаево. С аналогични инвестиционни намерения са старирали и сега вече действащите като “пресевни” станции за пясък, в селата Ягода, Шаново и Зимница.
Официалният предлог на инвестиционното намерение е „прочистването” на коритото на р. Тунджа, за да не стават наводнения.
В поречието на Тунджа,  във въпросния район, на  разстояние  15 км има три пресевни станции за пясък  - Ягода, Шаново и Зимница. Останал е  само районът на с.Нова махала, а  след  селото   започва “Рибно стопанство” - Николаево, а след това следва язовир Жребчево. 
Възможни обходни пътища за извозване на евентуално добития пясък няма и бъдещите натоварени с пясък камиони ще трябва да преминават през селото, сътресенията от което ще влошат допълнително състоянието на къщите там.
Село Нова махала е построено върху пясъчна основа, като водата там е на 2 метра дълбочина.  Къщите на селото  нямат мазета,  защото не могат да се правят изкопи за такива. Пясъкът  и водата са много плитко. При евентуално изгребване на пясък от Тунджа, попълненията ще са за сметка на пясъчния слой под селото  и от там къщите  ще  започнат да се  напукват и събарят.
Най-старите жители на с. Нова махала не си спомнят някога р. Тунджа да е заливала селото,  а в по нови времена и при изпускането на яз.Копринка пак не са имали проблеми,  защото няма тесни и затлачени участъци по коритото на реката.
Предвид  правомощията  на ръководените от Вас ведомства, дадени Ви в ЗУТ на РБ, чл. 1; чл. 3; чл. 13; чл.96; чл. 100:  
1/ Моля да направите нужната проверка на въпросната инвестиция и по изискванията на чл.10; чл.86;чл. 101, от същия закон, дали така предложените инвестиционни намерения на „Тера инвест груп” ООД гр. Ст. Загора, отговарят на изискванията и клаузите на ЗУТ за района на р.Тунджа, в района на с. Нова махала. Дали Районната устройствена схема се съобразява с предвижданията на Националната устройствена схема, като се има предвид скритото инвестиционно намерение за създаване на станция за добив на пясък.
2/ Моля да се направи нужната проверка на дейността на аналогичните реализирани инвестиционни намерения в  селата Ягода, Шаново и Зимница, които в момента работят като станции за добив на инертни материали.
Населението на въпросните села очаква с тревога реализирането на  поредния проект  по изгребване на пясък в реката и Вашето принципно становище по въпроса ще реши бъдещото благополучно пребиваване на къщите им там.
Казусът за получаване разрешително за добив на пясък  в района е доста заплетен, но явно вече успешно  тестван от „Тера инвест груп” ООД гр.Ст.Загора и работи в тяхна полза.
Убедени сме във Вашата компетентна и добронамерена към жителите на споменатите села намеса. 
   
С уважение Александър Каракачанов,
Председател на ПП "Зелена партия/Българските зелени"