В българските градове, за разлика от тези в западните държави, много често такива антени са монтирани по високите етажи и по покривите на сградите, в непосредствена близост до болници, училища и детски градини, в жилищните комплекси, като в някои от случаите са буквално на 25-30 метра от прозорците на жилищните сгради. 
Много често се нарушава чл.10 от въпросната Наредба №9, в който е записано, че след като дадена базова станция влезе в експлоатация, собственикът й заедно с компетентните органи (в случая РИОКОЗ) правят периодически замервания на електромагнитното лъчение и предоставят резултатите на съответния общински съвет.
Местният ОС е длъжен да информира гражданите, които живеят в района около станциите за нивата на облъчването и да предприемат мерки при установяване на недопустимо-високи нива.
Реално почти всички базови станции на българските GSM-оператори са получили оценка за вредното си въздействие от държавната лаборатория "Физични фактори" към Националния център за опазване на общественото здраве НЦООЗ, но проблемът е, че в момента, когато хората от РИОКОЗ правят замерването, е възможно дадената клетка изобщо да не е натоварена и стойностите на излъчвателят да са безопасни, а плътността на електромагнитното поле да е до 10 микровата на квадратен сантиметър.
Тъй като мощността на излъчването е най-силна на разстояние до 70 м срещу антената, и то под определен ъгъл (65 градуса хоризонтално и около 7 градуса вертикално), и тъй като интензитетът на базовите станции зависи от броя на разговорите, които минават през тях в даден момент (колкото са повече, толкова по-мощно е полето), реалното вредно лъчение може да е доста по-голямо от критично допустимия максимум за дадена територия от облъчваната площ в даден период от време.
Националната мрежа е от няколко хиляди базови станции, а в големите градове те са от порядъка на стотици (в София например те са над две хиляди в момента). Така че плътността на електромагнитното поле е пъти по-голяма, особено когато антените на операторите са разположени върху покрива на една и съща сграда (или сгради, които са в непосредствена близост една с друга), или са насочени в една и съща посока.
Най тежко е положението на ония жилищни сгради и граждани, които попадат в пресечните полета на няколко излъчвателни станции.
В комисията по екология към "Зелена партия/Българските зелени" пристигнаха серия от оплакавания на граждани на кв. "Младост" 3 от силно виене на свят, нетипични и от нищо непровокирани прилошавания в дните преди 01.09.2008 и преди 15.09.2008.
След направена от нас проверка се оказа, че на територия от по-малко от един квадратен километър в съседните квартали ж.к. "Младост" 3 и ж.к. "Младост" 2 има разположени по покривите на високите сгради 57 броя вертикални антени-излъчватели. Само на един от блоковете, има гора от излъчватели с кръгла форма с обща бройка около 20 – това е бл. 214, а със по 9 бр. вертикални излъчвателни антени са бл. 327 и 321.
Комисията по Екология към "Зелена партия/Българските зелени" си дава сметка за това, че проблемът е нов, но предвид голямата му социална опастност, апелираме за Вашите бързи и адекватни реакции по:
1/ Реална оценка на рисковете от излъчвателните антени - отстояние, височина, честота, излъчване и мощност, интензивност на разговори в момента; брой антени в реален сектор от населено място; насоченост на излъчванията и сборен интензитет в пресечни полета и точки;
2/ Конкретни изследвания на електромагнитните полета (ЕМП) и здравето на хората, като се има предвид все по-нарастващия брой на нучни институти и учени, алармиращи за опасността от тях.
3/ Комисията по екология и води към НС, Министъра на здравеопазването, Министъра на МОСВ, компаниите от бранша трябва да предприемат незабавни мерки за намаляване на облъчването чрез редуциране броя на станциите в единица площ от населените места, като го сведат до безопасния минимум.
4/ Трябва да се разработят стандарти за безопасно количество и обща излъчвана мощност на излъчвателните станции за еденица площ от населено място, които да бъдат вменени за спазване и стрикно да се контролират от Националния център по обществено здраве и ОС.
5/ Да се забрани поставянето на антени в близост и насочени към детски заведения, училища и болници.
6/ Да се изключи до максимум възможноатта за поставяне на антени в жилищни комлекси, почивни и рехабилитационни станции.

С уважение ,
Александър Каракачанов,
председател на "Зелена партия/Българските зелени"
27.10.2008 г.
София