обрасли с треви и храсти. Там се въргалят боклуци и санитарни материали (нека наречем така и спринцовките) и тези места се явяват средище на бездомни кучета, наркомани и клошари.
Местата са две и са разположени зад оградата на самото училище – в долната му  част и откъм страната на поликлиниката. Теренът между поликлиниката и училището, освен всичко останало, е превърнат и в нерегламентирано сметище и е затрупан със строителни и всякакви други отпадъци.
Запустелият терен в долната част на училището е “аранжиран” и с рушаща се опасна сграда, която също е обиталище на вредни за децата елементи.
Това са не само недопустими гледки за една европейска столица, но са и безкрайно опасни в съжителство с училището.
Въпросната обстановка около  40-о училище въздейства негативно и провокативно върху  децата и не съдейства за тяхното европейско възпитание.
2. Многогодишен е проблемът на живущите от ул. „Беравица” в същия 9-и микрорайон на "Люлин". По средата на въпросната “улица” минава открит канал, затлачен с отпадъци - стари гуми, строителни и битови отпадъци. Въпросният канал е по-скоро блато със специфичната миризма, флора и фауна. Преминаването от едната до другата страна на канала става по самодейно импровизиран мост, “конструиран” от изхвърлени радиатори за парно и пластмасови плоскости. Всичко това е безкрайно опасно за здравето и живота, както на живущите на тази улица, така и за случайните “туристи” там.
Предвид отпусканите нееднократно средства от СО за ликвидиране на проблема, от ПП „Зелена партия/Българските зелени” настояваме да се направи бърза проверка по случая и да се предприемат ефективни мерки за отстраняване на безобразията.
3. Изказваме своята неудовлетвореност от работата на кметската администрация с гражданите, които в крайна сметка са я избрали, за да решава проблемите в полза на обществото.
Неефективно е за район сът 120 хиляди жители кметът да има един приемен ден в седмицата от общо два часа. Неуважително към всички записали се граждани за среща с кмета е въпросният кмет да закъснява с четвърт час и по този начин да съкращава приемното време.
Считаме, че общественият контрол е начин за корекция на допуснатите пропуски и грешки и се надяваме на бъдеща ефективна и качествена работа на кметство "Люлин".

С уважение,
Валя Костова
Председател на Регионален съвет на "Зелена партия/Българските зелени"  в София

15.10.2008г.
София