Липсата на обществен достъп до здравната статистика в града не отменя факта, че преобладаващият брой от децата там са резистентни към антибиотици и са болни от астма.   Огромен е процентът на болни от рак на гърлото и дихателните пътища при възрастните хора, висок е броят на спонтанните аборти. Не са малко и алергичните заболявания.
 Във връзка с това, „Зелена партия Българските зелени” сигнализира МОСВ, че е необходимо да се направят специфични замервания на чистотата на въздуха на гр. Пещера извън стандартните замервания, които РИОКОС прави. Тези замервания трябва да са на базата на широката номенклатура от фармацевтични препарати, произвеждани от „Биовет”.  
 „Зелена партия /Българските зелени” счита, че е необходима незабавна намеса за спасяването на здравето и живота на гражданите на Община Пещера предвид:
# Тристранната декларация относно Втората програма за действие на европейската общност в областта на общественото здраве - 2008-2013 г., която Европейският парламент, Съветът и Комисията са приели;
# разпоредбата на чл.33, ал.2 от Закона за здравето и програмите за организиране на контролни изследвания и прегледи, провеждане на дейности, свързани с опазване, укрепване и възстановяване здравето на гражданите, живеещи в райони с повишен здравен риск, които  Министерският съвет е приел.
Във връзка с това, "Зелена партия/Българските зелени" настоява за:
         1. Мониторинг на фактора на риска – „Околна среда”.
За установяване на замърсяването, съпътстващо специфичната дейност на завод “Биовет АД”, трябва да се направят специални анализи, предвид специфичните му производства, а именно “антибактериални средства, антипаразитни, кокцидиостатици, нутритивни антибиотици, антихистамини, хормони, витамини и минерали, антидиарични, парентерални разтвори, пиразолонови разтвори, полусинтетични антибиотици, ензимни продукти, подобрители за хляб и тестени изделия и лекарствени средства за хуманната медицина";
        2. Анализ на здравно-демографското състояние на населението посредством скрининг на здравето на хората в града.
        3. Данните от здравно-демографския анализ и околната среда да се представят на Община Пещера, Районния център по здравеопазване и медиите, а също така да се направят предложения за главните приоритети на работа по програмата за опазване на общественото здраве в града.

По молба на гражданите на Пещера, "Зелена партия/Българските зелени" ще продължава да следи ситуацията в града и ще алармира медиите и обществеността на страната за острите екологични и здравни проблеми там.

Ал. Каракачанов,
председател на „Зелена партия/Българските зелени”