Липсата на обществен достъп до здравната статистика в града не отменя факта, че преобладаващият брой от децата там са резистентни към антибиотици и са болни от астма.   Огромен е процентът  на болни от рак на гърлото и дихателните пътища при  възрастните хора, висок е  броят на бременните жени с  помятания. 
„Зелена партия /Българските зелени” настоява да се направят специфични замервания на
чистотата на въздуха на гр. Пещера, извън стандартните замервания, които РИОКОС прави. Ние настояваме те да са на базата на широката номенклатура от препарати, произвеждани от „Биовет”. 
 
Напомняме продуктовата структура на дружеството е съставена от следните основни групи продукти: антибактериални средства, антипаразитни, кокцидиостатици, нутритивни антибиотици, антихистамини, хормони, витамини и минерали, антидиарични, парентерални разтвори, пиразолонови разтвори, полусинтетични антибиотици, ензимни продукти, подобрители за хляб и тестени изделия и лекарствени средства за хуманната медицина.
На "Биовет" АД трябва да бъде наложен строг контрол. Предприятието трябва да бъде задължено да инвестира в пречиствателни съоръжения, филтри и технологии, специфични за производствата му и съхраняващи живота и здравето на работниците и гражданите.  
По молба на гражданите на Пещера "Зелена партия/Българските зелени" ще продължава да следи ситуацията в града и ще алармира медиите и обществеността на страната за следващи обгазявания и екологични проблеми.

Ал. Каракачанов,
Председател на „Зелена партия/Българските зелени”