сигнали

                                                                               До министъра на МОСВ
                                                                               г-н Джевдет Чакъров

                                                    Сигнално писмо
                                       От „Зелена партия/ Българските зелени”


Относно обгазяването на град Пещера от завод „БИОВЕТ” с химични и биологични замърсители

Уважаеми г-н Чакъров,
Населението на град Пещера е редовно обгазявано от завод „Биовет”. Обгазяването е с непоносима миризма, задушаващо и предизвикващо главоболие. По молба на Инициативен граждански комитет в Пещера, „Зелена партия/Българските зелени” проведе свой мониторинг на ситуацията  в града, в който жалбите на гражданите бяха потвърдени.

Зелените реагираха на сигнал на граждани и инициираха среща с общинската администрация

На 12.07.2008 г. софийското ръководство на ПП “Зелена партия/Българските зелени” се срещна и разговаря със зам. кмета по финанси и образование на столичния район „Витоша“ - Емил Георгиев. От “Зелена партия/Българските зелени” връчиха на г-н Георгиев жалба,