сигнали

Сигнално писмо от Зелена партия-Българските зелени относно оплакването на граждани от кв. Кремиковци срещу вредното облъчване  от монтирани антени - излъчватели върху блокове №3 и №4, в непосредствена близост до детската градина - изтегли

                                              До РИОСВ - София
                                              Отдел „Управление на отпадъците”

Сигнално писмо
от Комисията по Екология на Зелена партия-Българските зелени

Относно: Огромно нерегламентирано сметище на битови  отпадъци в района на Вакарел - на 300м от магистралата по пътя за вилна зона Поповци.

На 29.10.2008 г. от РС – София на „Зелена партия/Българските зелени“ бе изпратено Сигнално писмо до зам. кмета по екология на Столична община -  г-жа Мария Бояджийска, и до Комисията по екология към СОС. В писмото се коментира некоректното изпълнение на задълженията по концесионния договор за почистване на София от страна на "ДИТЦ" АД София и се настоява за конкретни мерки и действия за отстраняване на безобразията в системата за почистване на София.

                                                          До Теменужка Говедарова
                                                          Дирекция „Инспекторат” към ДАГ
                                                          До инж. Милко Христов
                                                          РДГ- София
                                                          До РИОСВ - София
                                                          Отдел „Управление на отпадъците”

Сигнално писмо
от Комисията по Екология на Зелена партия-Българските зелени

Относно: Огромно нерегламентирано сметище на строителни отпадъци в района на Ботевград, местността „Коренишки дол”.

На 29.10.2008 г. от РС – София на „Зелена партия/Българските зелени“ бе изпратено Сигнално писмо до зам. кмета по екология на Столична община -  г-жа Мария Бояджийска, и до Комисията по екология към СОС. В писмото се коментира некоректното изпълнение на задълженията по концесионния договор за почистване на София от страна на "ДИТЦ" АД София и се настоява за конкретни мерки и действия за отстраняване на безобразията в системата за почистване на София.