Ландшафтните архитекти от Турция не биха могли с магическа пръчка да създадат проекти, които да решат нашите проблеми, трупани с години в областта на зеленото строителство. София има големи градски паркове, които по достойнства, площи и композиция са много по-силни от парковете в Истанбул. Разликата е в начина на стопанисване, поддържане и средствата, които се заделят за тази дейност. Софийските паркове нямат нужда от изготвяне на нови проекти за озеленяване. Софийските паркове имат нужда от изготвяне на проекти за реконструкция и планове за поддържането им и то от български специалисти, които са запознати с историята и етапите на изграждането им, които знаят местните климатични изисквания и са емоционално обвързани с идеята, че работят за подобряване на градската среда в столицата на собствената си родина. Би било чудесно да се изготвят и нови проекти за нови паркове и дано това се случи, но в последните години виждаме само как се „крадат” площи от съществуващите и изникват сгради на бизнес центрове, автокъщи и всичко друго, но не и паркове, детски площадки или дори засаждане на единични дървета.
Госпожо Фандъкова,
Зелена партия Ви призовава да обмислите добре какви биха били плюсовете и минусите от реализирането на публикуваната във вестник „Монитор” идея. Очакваме да се обърнете към българските специалисти по ландшафтна архитектура и да създадете добри възможности за реализация на български кадри, а не на чуждестранни. Последните няма да променят парковете на София към по –добро, това може да стане с редовни, адекватни грижи и необходимите за това средства, отпускани от общината. Може би е хубаво да се познава и опита в тази област на страните от Европейския съюз. Когато са строени нашите паркове и градини е имало участие на много европейски ландшафтни архитекти, които са черпили вдъхновение не от истанбулските паркове.

Зелената партия е тематично  и емоционално заинтересована от решаването на проблемите, свързани със зелената система на столицата като цяло и на столичните паркове, в частност. Затова предлагаме да се помисли върху идеята  София да има Главен ландшафтен архитект, което би внесло много повече ред в тази област в града.
Зелена партия ще следи развитието на случая, като се надява той да приключи в полза на цялото общество.

В очакване на отговор,
 
Ланд. арх. Горица Кръстанова
Говорител на Зелена партия