До министъра на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров                   
До министъра на регионалното развитие г-н Асен Гагаузов

                                      Обръщение
                                            от 
                           "Зелена партия/Блгарските зелени"


По повод: Монополното положение на “Топлофикация- София” АД и възможността за регулиране на проблема посредством газификация на столицата.

Уважаеми господа министри,
"Зелена партия/Българските зелени" с внимание следим баталиите, разиграващи се между Столична обищина, Министерски съвет и тревожното гражданство по повод съдбата на "Топлофикация София" и вероятността столичани да останат на студено в предстоящата зима.
С настоящото се опитваме да напомним, че въпросната ситуация е плод на монополното положение на дружеството на пазара на топлоподаване в столицата.
Не е задължително да се спираме и на широкоизвестните факти за това, че тази система на топлопроизводсво, топлопренос и топлоподаване е с над 40% общи загуби на топлина от централата до крайния получател.
Предвид отдавнашната концепция за необходимост от газифициране на София и създаване на автономна възможност на сградите да произвеждат директно топлинна енергия от подавания им газ, остава неясно, защо до момента ръководените от Вас ведомства  не  поставят този въпрос като възможно решение на конфликта и проблемите.
"Зелена партия/Българските зелени" считаме, че европейската политика на нетолериране на монополните положения на корпорациите, на правото на избор и алтернатива за гражданите, на правото на качествени услуги и качествен начин на живот, прави небходимо Вашето сериозно отношение към възможните алтернативи за отоплението на столичани.
Столичани и гоститите на столицата очакват с надежда Вашето мъдро решение по въпроса с газифицирането, като се надяват то да ги спаси от кошмара "Топлофикация" поне следващата зима.

С уважение,
Александър Каракачанов,                                                            
Председател на "Зелена партия/Българските зелени"                    
06.11.2008г.