-        Този риск никак не е въображаем, дори когато говорим за 4-то поколение реактори. Да не забравяме, че колкото и да сме технологично прецизни и предпазливи, съществуват природни катаклизми, които не можем да контролираме, съществува и зла човешка умисъл, ракети, които могат да ударят АЕЦ, терористи, които могат да проникнат в централата и т. н.

-        Няма яснота относно финансовата страна на евентуалното изграждане на АЕЦ. В общественото пространство се подхвърлят противоречиви цифри за стойността на проектите, които варират с десетки милиарди левове. 8? 12? 15? 22? Или много повече? Крайно бедни сме като общество, ще можем ли да си го позволим? С цената на какви социални жертви? Оттук следва изводът, че самите управляващи не са наясно, какво всъщност ще ни коства такъв един гигантски разход. Но ако не говорим само за пари, а за принципи и визия за бъдещето, не е ли по-добре да се замислим за друга, доказано зелена стратегия: енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници, рециклиране, зелена икономика?

-        Само Слънцето всеки ден изпраща към планетата ни енергия, която е 13000 пъти повече от необходимата за покриване на днешни потребности на човечеството от енергия. Не е ли по-добра стратегията, при която средства се дават за развойна дейност, за нови технологии, за внедряване на последните научни достижения?

-        Вместо да се харчат гигантски средства за изграждане на АЕЦ, по-добре да се помисли за решаването на социалните проблеми на топящия се български народ.

-        Каква ще е съдбата на възрожденския град Свищов, който се намира само на 8 км от площадката на АЕЦ? Според изискванията, подобна централа трябва да отстои поне на 30 км от голямо населено място. Нежеланието за съобразяване с това показва склонност да се рискува спокойствието и сигурността на хиляди хора, които стават заложници на нечии грандомански проекти.

-        Около Козлодуй многократно е регистриран повишен радиационен фон, резултат от известни и неизвестни за нас технически аварии и нарушения. Правени ли са проучвания как това се е отразило на хората в региона във времеви план, на здравето им, как са засегнати работниците в това предприятие? И да ги има тези данни, те не са известни на широката общественост.

-        Населението на планетата нараства. Прогнозата е за ръст на търсенето на чиста вода и на чиста селскостопанска продукция, на храна. Цената на водата ще скочи драстично, водата ще се превърне в стратегически ресурс. Но само ако е чиста! България традиционно е земеделска страна, а в района на АЕЦ у нас се намират едни от най-плодородните земи. Не е ли добре да се разпоредим по друг начин с огромните инвестиции – да възродим селското стопанство. Това е цел, залегнала като основна в Програмата на Зелената партия.

-        Туризмът все повече става стил на живот на хората. Предпочитанията обаче, наред с културния туризъм, са към екологически чисти региони, към възможност за спорт и отдих сред девствена природа, чисти води и въздух, съхранено биоразнообразие. Рискът да опропастим това нараства с развитието на ядрената енергетика. Никой няма да иска да почива сред заразена природа и унищожена екология.

-        Не е ясно какво ще се прави с отработеното ядрено гориво. Русия вече не желае да приема тези опасни продукти, за да ги погребва дори и в отдалечените и затънтени краища на своята 1/6 земна територия. Самото погребване на отровата ще ни струва милиарди... Къде ще дяваме тези отработени материали? Ще ги пращаме в Афика? И там няма глупаци! Ще си ги погребваме в нашата “земя – като една човешка длан“?

-        Често защитниците на ядрената енергетика издигат довода за ниския въглероден отпечатък на АЕЦ, което на фона на глобалното затопляне на климата уж би облекчило този сериозен проблем. Ние обаче заявяваме, че единствено оперирането на ядрените реактори не дава СО2 емисии. Всички останали звена от веригата на ядреното гориво – рудодобив, смилане , транпорт, производство на горивото, обогатяване, самото строителство на реактора, извеждането му от експлоатация и управлението на отпадъците – са със значителен въглероден отпечатък.

-        Концентрацията на огромни пари в един единствен проект, с който се занимават определен кръг хора, създава възможност и за крупномащабна корупция. Да не забравяме, че Русия е една от най-корумпираните страни в света, а България е водеща по този срамен показател в Европейския съюз. Докога ще храним енергийната мафия? Тези, които ви вещаят за “енергийна независимост“ отдавна са решили всички свои проблеми поколения напред и са “изнесли“ децата си в чужбина.

-        Струва си за се замислим и върху опасността от ограничаване на гражданските свободи: страхът от ядрени инциденти, замърсяване и от тероризъм може да бъде използван като оправдание на ограничения върху гражданските права.

 

Страни, които са се обявили против развитието на ядрената енергетика:

Австралия, Австрия, Дания, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Португалия, Израел, Малайзия, Нова Зеландия, Норвегия и др. Германия и Швейцария са поели курс към постепенен отказ от ядрена енергетика.

 

Зелена партия призовава:

Да променим философията си на консуматори с неутолимо растящи апетити и да се замислим за съдбата на бъдещите поколения, на които трябва да оставим чиста планета и дружелюбна околна среда! Да търсим формулата за възходящо и същевременно “зелено“ устойчиво развитие на човечеството. Всички други варианти ни лишават от това бъдеще!

Вашето малко, но ценно “НЕ“ днес ще накара управляващите да се замислят за утрешния ден и да потърсят нови разумни възможности за въздигането на нашата родина България !