ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 12 март 1999 г.

Открито в 9,06 ч.

 

Председателствал: председателят Йордан Соколов

 Секретари: Илия Петров и Атанас Мерджанов

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.

Днес рожден ден има колегата Благой Димитров. Да му е честито! Желаем му всичко най-хубаво! (Ръкопляскания.)

 Преминаваме към:

ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ.

За процедура има думата господин Велислав Величков.

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предлагам да отложим разглеждането на тази точка от дневния ред и да преминем към дебати и разисквания по точката - обсъждане на Националната енергийна стратегия на Република България. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой? Няма.

Моля, гласувайте предложението за отлагане на четвърта точка от седмичната програма.

Гласували 154 народни представители: за 126, против 18, въздържали се 10.

Предложението е прието.

Преди да пристъпим към точката, в Народното събрание е получен Указ № 69 на президента на Републиката господин Петър Стоянов.

"На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България постановявам:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за Българския Червен кръст, приет  от Тридесет и осмото Народно събрание на 24 февруари 1999 г."

 Преминаваме към:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА  И  ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ДО 2010 ГОДИНА.

 .............................

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Койчев.

Има думата господин Александър Каракачанов.

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми колеги, ние днес за първи път от девет години насам се занимаваме с един проблем, който наистина касае бъдещето на България. Тук правилно се каза от преждеговорившия господин Койчев, че енергетиката е основа на икономиката. Само с едно не съм съгласен, че този проблем не трябва да се обсъжда и като концепция в Народното събрание. По-скоро тъжното е, че 9 години откакто започнаха промените в България, нека да ги броим от 1990 г., всъщност въпросът за стратегията, която ние предвиждаме в развитието на енергетиката, се отбягваше съзнателно от всички правителства на България. Тя не се поставяше в нито един парламент, което говореше, че управляващите или имат някаква лична своя стратегия, която не искат да я споделят, или просто нямат такава, защото, както се разбра за последните девет години, ние се развиваме в един хаос. Нашето развитие е хаотично. А това, че някой си прокарва собствените цели, това е въпрос, който за съжаление не е в интерес на държавата.

Така че радостното е, че най-после виждаме самият факт, че се внася такава концепция. Тъжното е обаче, че този факт е по причина, че нас ни натиснаха, нека си кажем откровено, от Европейската общност. Това е тъжният факт. Две години и това правителство вероятно никога нямаше да внесе такава стратегия, ако не беше поставено в ъгъла. Нека да си признаем, че това е така. Може би това е причината, че тази стратегия е внесена набързо и самият факт, който може би малко от вас знаят, че тя въобще не е гледана на експертен съвет. Няма становище нито на институтите на БАН, писана е вероятно от група експерти, главно чиновници, което и отразява нечие чиновническо виждане.

Затова аз преди да развия моята теза, искам да кажа становището, което изразявам главно от името на Зелената партия, но становище, което подозирам, че се споделя от много хора, независимо дали те ще гласуват за тази концепция или не.

Първото, което ние  казваме: "да" на експлоатацията на  блок 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй" до сроковете, които позволяват технологическите характеристики. Тук искам между другото, колкото и да не ми е приятно, но трябва да напомня, че навремето представители на СДС, много скачаха срещу АЕЦ "Козлодуй". Сега те вероятно са пратени на почивка в чужбина и може би затова тяхното мнение сега не се чува. Обаче ние казваме: "не" на строежа на АЕЦ "Белене". И ще обясня защо. Причините не са от общите ни съображения против атомната енергетика, а по чисто икономически съображения.

Също така искам да подчертая: "не" на тази стратегия. Категорично не! Тази стратегия е отражение на интересите на няколко ведомства, преди всичко на НЕК и на атомното лоби в България, може би в един по-мек вариант. Самият факт, който ви подчертах, че тя даже не е обсъждана на широк експертен съвет с мнение на институти, да не говорим, че обществеността де факто не знае нищо за нея, това говори, че всъщност това е една тясна ведомствена концепция.

Първо, няколко думи защо ние стоим зад това АЕЦ "Козлодуй" да бъде експлоатиран даже във варианта, който се предлага в тази концепция - до 2004 г. първите два блока и до 2010 г.

Ние изключително се радваме, че най-после в тази държава от името на правителството се чу думата "не", защото ние бяхме една държава "да". Искате ли това? Ще направите ли това? - Да. Онова? - Да. Всичко сме готови да направим, само ни приемете там и там, а пък дали като влезем ще имаме полза, това е вече друг въпрос.

Това, че се каза "не" аз не мога да бъда твърдо сигурен, защо е, но важното е, че това е правилна позиция, защото ние не можем пари, които сме хвърлили, независимо дали ги е хвърлило социалистическо правителство или не, но са хвърлени от името на държавата, от името на този народ, те да бъдат загробени само защото някой е имал мнение в Западна Европа - мнение, което отразява главно интересите на определени икономически групировки. Щом не могат да докажат - а това е наистина така, - щом те не могат да докажат, че те са опасни, нямат никакво основание да искат да бъдат закривани.

Защо не е нужно "Белене"? След малко ще се спра на него, но преди това то ще стане ясно в контекста защо Зелената партия сме изключително категорично против тази стратегия.

В тази стратегия се залага екстензивно развитие на енергетиката. И това, ако някой не е убеден, нека да прочете внимателно, най-лесно личи на стр. 8 от таблицата, която се дава. То си е написано и в текстовете, но в таблицата е очевидно, че брутния вътрешен продукт, който ние сме имали през 1990 г. и на неговото равнище сме имали еди-какво си енергопотребление, ние този брутен вътрешен продукт ще го постигнем 2006 г., но ще имаме още по-високо енергопотребление. Защо? На какво основание? Тоест, ние ще хвърляме милиарди долари за увеличаване на ресурсите за производство на електроенергия  в името на какво? Няма отговор в концепцията.

Аз не говоря даже, че този критерий, който е взет - брутният вътрешен продукт, колко ще бъде необходимо за него електроенергия, е абсолютно оборим, защото при един и същ брутен вътрешен продукт вие може да имате различна нужда от енергопотребление. Но даже и да го приемем този критерий, възниква огромният въпрос защо ние ще трупаме още енергийни мощности при положение, че говорим в цялата концепция, че постоянно ще увеличаваме ефективността на енергопотреблението, че намаляваме енергоемкостта на производството и т. н. Значи някой иска да трупаме. Има някои от тези ведомства, които искат да строят. Това са доходи, това са плащания на пари за проекти и пр., и пр.  Това е старо като света.

Но аз искам да разбера защо държавата иска да строи, защото се надявам, че не цялата държава иска да взима комисионни от това, че някой ще строи... Няма такъв отговор. Единственият отговор, за който се загатва в концепцията, е, че ние ще ставаме енергиен център на Балканите!? Много интересна постановка, но никъде не е обоснована сериозно.

Извинявайте, ние не станахме център на това, което ни е дадено от Господа - земеделие,  туризъм. Ние разбихме земеделието. В туризма не е ясно дали ще прокопсаме в скоро време. Поне в близките десет години няма да станем туристически център в смисъла, в който искаме да бъдем, и не можем да преборим нашите съседи, които нямат такива природни данни. Но обявяваме, че ще станем енергиен център. Защо? Защото Турция се нуждаела от енергопотребление.

Ние в момента имаме мощности, които не можем да продадем на Турция. Кой ви гарантира, че в бъдеще това положение ще се подобри? Турция провежда една изключително целенасочена политика на строеж на собствени мощности. Каква ви е гаранцията, че след 15 години, хайде, не след 7, ние ще можем да изнесем въобще някъде? За мен няма гаранция, че това ще стане. Нещо повече - сигурен съм, че това няма да стане. Но това е мое мнение. Това нещо трябваше да се обсъжда сериозно от специалисти и не на закрити врати в НЕК и в някои ведомства. Защото за купуването и изплащането на тези мощности, които ние ще построим, ще са нужни 30 - 40 г., а само след 10 - 15 г. вероятно ще се окаже, че ние не можем да изнесем грам електроенергия от България, казано образно, естествено.

Добре, тогава каква е тази стратегия? Ние ще трупаме милиарди долари, за да строим мощности, включително и АЕЦ "Белене", а след това ще се окаже,  че това е поредната глупост, която сме направили. Аз се боя, че ние всъщност ще се превърнем в център на глупостта на Балканите, а не в нещо друго. (Оживление.)Казвам това без оттенък на политическа позиция, защото знам, че поддръжници на тази теза, която  тук аз критикувам, има във всички групи. Но това е теза, която ние не можем да политизираме, а трябва да я представим на обществото и там да се чуе мнението на специалистите, което не е чуто в България.

За да не се превърнем в център на глупостта, дайте да не приемаме такава стратегия, която е, меко казано, оборима. Но тя може да се превърне в опасна за България и за нейното развитие. Защото аз мога да ви дам един пример, мога да ви донеса и документи за развитието на такива стратегии. Само с 60 млн. долара за развитие на  енергийната ефективност, което предлагат сериозни специалисти - тези концепции даже са публикувани,  може да се получи същият ефект, какъвто би се получил, ако се построи АЕЦ "Белене". Само че там ще хвърлим няколко милиарда долара. Да не говорим за цената на електроенергията от АЕЦ "Белене".  Говорим, че цената на електроенергията от АЕЦ "Белене" и по сегашните разценки е два пъти по-скъпа от това, което ние се опитваме да изнесем за Турция.  Два пъти по-скъпа. Никой не гарантира, че тя е оценена правилно. Кой е доказал в България пред обществеността и най-вече естествено пред специализираната общественост, колко струва реално една АЕЦ?

Затова аз ви казвам, че основния проблем за Зелената партия не е само опасността от една АЕЦ. Проблемът е в нейната икономическа ефективност в крайна сметка, защото парите, които ще се дадат после за загробване на тези  реактори,  могат да съсипят цялата ни икономика.

Пак повтарям: може би аз да не съм прав. Може в Зелената партия да не сме прави. Но някъде да е разискван този въпрос в нашата общественост? Няма такова нещо. Внасяме стратегия, която е концепция на НЕК и на няколко ведомства. В техен интерес е това. НЕК има интерес да строи, естествено, но има ли обществеността интерес да строи тези енергийни мощности?

Аз тук се спрях на най-болните въпроси - на принципния въпрос за тази стратегия  и  въобще как ще се развива нашето енергийно стопанство и нашата икономика, което между другото е въпрос наистина на Народното събрание. Това не може да бъде въпрос на едно правителство, което и да е то - червено, пембено, зелено или каквото и да било друго. Това е въпрос, който Народното събрание трябва да реши. Този въпрос в стратегията се  опитват да решат по начин, който смятам, че меко казано е оборим, а ако говорим директно, според мен е опасен и вреден за България.

Там между другото  нищо не се говори реално за монополите, които съществуват в енергийното стопанство: монопол върху газта, монопол върху производството на електроенергия и т.н. Споменава са малко за НЕК. По въпроса за газопроизводството реално нищо не се казва. Нещо повече, там се потвърждава, че монополът на практика ще продължи, което между другото е в противоречие - този монопол,   начинът, по който в момента е организиран, е в противоречие с международни договорености, които ние сме подписали.

Има и много други неща, които могат да бъдат критикувани в концепцията, но аз няма да навлизам в подробности, защото още в началото казах, а също и на разговорите, които провеждахме тук между различните парламентарни групи, че ние  разбираме, че проблемът е АЕЦ "Козлодуй". Ние предлагаме различни гъвкави решения, по които да се получи подкрепа пред Европейската общност от страна на парламента. За съжаление,  това трудно се възприе. Вярно е, че последният вариант за решение се приближава към едно такова решение, където Народното събрание да одобри принципите, които са на първа страница и по които никой не би възразил, тъй като те сами по себе си са прекрасни. Кой ще е против гарантирането на ядрената безопасност? Кой е против енергийната независимост и т.н.?

Но ние не можем да одобрим мерките, с които ще се постигне това. Нещо повече, ние твърдим, че тези мерки ще направят обратното. Затова, ако се намери формулата, според която да се даде гръб на правителството по въпроса за АЕЦ "Козлодуй", ние с две ръце ще гласуваме за такава формула. Но ако тази формула се опитва да прокарва тази стратегия като цяло, ние категорично няма да гласуваме "за".

Надявам се, че ние ще намерим такава формула в интерес на страната и в интерес на консенсуса в този парламент по наистина болните и важните за нашето общество въпроси. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Каракачанов.

За реплика думата има господин Иван Бойков.

ИВАН БОЙКОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Каракачанов, ние гледаме в момента стратегия, а не концепция. От това, което направихте като изказване, Вие хвърлихте около четири тези, взаимнопротиворечащи си. Ако бяхте казали, че сте против ядрената енергетика,  бих ви възприел като Зелена партия. Само че вие се опитвате да съчетаете АЕЦ "Козлодуй" с ядрената енергетика, а те не са различни неща. Изобщо не са различни неща.

Второто, което искам да Ви кажа, е, че обществена дискусия по този въпрос тече в България от може би 15 г. Това, което става в момента, е много добро, защото най-после виждаме стратегия за развитието на един отрасъл,  върху която ние базираме нашите обсъждания.

Тезите, които подхвърлихте тук, не бяха обосновани с никакви цифри, с  никакви аргументи.

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ             (ОНС, от място):  А тук има ли ги?

ИВАН БОЙКОВ: Това е стратегия за развитие, а не концепция, така че нещата в стратегическо направление са добре посочени и са обосновани. Разбира се, може да се спори по макроикономиката, но тази стратегия е отворена. Най-после имаме ред и начин на показване, на развитие на един отрасъл и това е похвално.

Колкото до вашето отношение към АЕЦ "Белене", то беше отношение и на правителството преди две години, когато в  програма "България 2001" ядрената енергетика беше отречена. При  тях обаче виждам едно позитивно развитие напред. При вас виждам меко казано несъответствие. Затова ще Ви моля в дупликата, която евентуално ще отправите към мен, кратко и ясно да кажете против какво сте и с какво сте съгласен, защото аз не разбрах какво искате да кажете с Вашето изказване. (Единични ръкопляскания от мнозинството.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ:  Благодаря на господин Бойков.

За втора реплика - госпожа Масларова.

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, господин Каракачанов! Взимам думата, за да изкажа моето становище относно необходимостта всички ние да подкрепим бъдещето на ядрената енергетика в Република България. Категорично. В тази връзка ще дам един цитат на един министър на Република България през 1991 г., когото съм убедена, че всички много уважаваме. Той не е от БСП, нито е с леви убеждения. Навремето, когато и вашият министър-председател беше в този министерски екип, този министър каза така: Който има една ядрена централа, държи златната патица в ръцете си; който има две, държи националната сигурност в ръцете си.

Така че аз съм повече от сигурна, че еволюцията, която изживяват и колегите от СДС от 90-те години относно ядрената енергетика, ще продължи за в бъдеще. И съм повече от сигурна, че тези близо 2 млрд. долара, които сме погребали вече или сме вложили в Белене, ще бъдат милиарди, които няма да бъдат хвърлени, а ще бъдат в полза на икономическата, националната сигурност на Република България и за просперитета на всички нас. Така че мисля, че в това отношение ние трябва да имаме една единна, стабилна, ясна и категорична позиция. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Масларова.

За дуплика има думата господин Каракачанов.

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Аз много се надявам ние да не се отнасяме към енергетиката като броене на патици. Защото това, което отстояваме аз и Зелената партия, е развитието на енергетиката като цяло. А каква да бъде вътре тя като структура, това е втори въпрос, който аз считам, че в тази концепция сериозно не е обсъден и не е обосновано. (Шум в залата.)

И тук стигам до въпроса за цифрите. Цифрите, господин Бойков, искам да Ви кажа, че ги няма в тази концепция и ги няма никъде. Искам да Ви кажа също така, че тази концепция не е обсъждана даже - забележете факта, ако Вие сте демократ, - не е обсъждана даже на експертен съвет, няма становище на основни институти в България за нея. Тогава за какви цифри ми говорите? Че аз да не съм повече от тези институти? В тези институти има обосновани цифри, това, което аз казвам. Но не е моя работа. Това трябва да го кажат специалистите. Дайте им думата на тях.

И понеже не сте ме слушали внимателно, още веднъж ще повторя за какво сме "да" и за какво - "не". "Да" за експлоатацията от 1 до 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" до тези срокове, които са определени технологично, които са казани - от 2004 до 2010 г. и т.н. "Не" на строежа на АЕЦ "Белене" и не само по екологични съображения, макар че и тях ги има, а поради това че това е икономически неефективно. Трето, "не" на тази стратегия, защото тя е отражение на интересите на Националната електрическа компания и на няколко ведомства. И може би Вие имате връзка с тях. Съжалявам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Каракачанов.

Има думата заместник министър-председателят господин Александър Божков.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз искам просто да внеса няколко уточнения.

Енергийната стратегия е документ на правителството на Република България. Тя е публичен документ, който беше приет от Министерския съвет през октомври 1998 г. Няма, не може да съществува по никакъв начин забрана за обществена дискусия, разговори и становища и на институтите на Българската академия на науките, и на специалисти - и наши, и международни, по тази енергийна стратегия.

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): След като я приемем или преди това?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, господин Каракачанов.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАН-ДЪР БОЖКОВ: В периода от октомври до днес, в средата на март, всеки, който е имал професионалната ангажираност, всеки, който е имал нуждата и желанието да изрази становище по тази стратегия, го е направил. Ние сме чули, прочели и видели становища по тази енергийна стратегия практически от всички, които разбират от енергетика.

Аз много съжалявам, че Зелената партия и по-точно нейният председател и вероятно малобройните й членове не разполагат с достатъчен експертен потенциал, за да изложат становище по тази стратегия. Но това е проблем на Зелената партия, не е проблем нито на българския парламент, нито на българското общество.

Днес, към тази дата, мисля, че Зелената партия беше крайно време да има експертно становище по тази стратегия, повтарям, а не концепция, и да си каже експертното становище на нейните експерти и политическото становище по тази стратегия. Днес да се твърди, че не е провеждан дебат в обществото, означава, че вероятно господин Каракачанов е отсъствал от това общество, както отсъстваше от българската политика в продължение на много години, случайно се върна в българската политика и това си е негов проблем. (Шум в блока на Демократичната левица.)

Аз искам да обърна внимание, че ако България ще се превърне в център на глупостта на Балканите, аз мисля, че това е едно изказване, което обижда България, изказвания от типа на това на господин Каракачанов бързо ще допринесат за превръщането на България в център на глупостта на Балканите. Благодаря. (Ръкопляскания от блока на СДС.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на господин Божков.

АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС, от място): Пак не каза защо нямаше експертен съвет. Това не е сериозно. Вие сте най-учените - излиза тогава! За какво са институтите на Българската академия на науките? Дайте да ги закрием.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Господин Каракачанов, моля! Господин Каракачанов, за четвърти път Ви правя бележка. Слушахме Ви, изказахте се, разбрахме, че не е имало експертен съвет. Не разбрахме само защо трябва Вие да искате това. Като си го искате, направете си го. Който е изготвил стратегията, той си е преценил от какво има нужда.

 

.........................................................