25 години след аварията в Чернобил светът, изглежда, забрави за ядрените рискове. Ядреното лоби прави опити да пропагандира „ядрен ренесанс“, безочливо злоупотребявайки с претекста за проблемите с климатичните промени.
Инцидентът в Япония за съжаление потвърди, че нито една атомна електроцентрала в света не е проектирана да устои на комбинацията от няколко едновременни природни бедствия и/или предизвикани от човека проблеми. Изправено пред последиците от изменението на климата и увеличаване броя на природните бедствия, съчетани с повишената уязвимост на ядрените резервни системи за безопасност, през постоянно влошаващото се състояние на глобалната екологична и социална стабилност, населението в целия свят трябва да знае, че ядрената енергия не може да избегне тези рискове с никакви средства. Напротив, тя внася допълнителен рисков фактор.
Бедствието в Фукушима още веднъж показа, че ядрената индустрия не е научила уроците от Чернобил и други ядрени аварии. По ирония на съдбата, едно от най-развитите, глобално осъзнати и организирани общества в света бе подведено с фалшиви уверения относно безопасността на своите ядрени инсталации. Загрижени за постоянната липса на прозрачност от страна на ядрената индустрия и нейните политически защитници, ние настояваме за пълна и навременна информация за реалността на ядрената енергия и нейната безопасност и максимална прозрачност в съответствие с Орхуската Конвенция.
Белязани не само от ендемична корупция, дефицит на демократични практики и прозрачност, но също и от висока степен на сеизмична активност, страните от югоизточния европейски регион са сред най-рисковите райони в света по отношение на ядрената енергетика.
Необходимо е ново отношение и нови работни практики, при които правителството, политическите партии, местните власти, организациите от гражданския сектор и експерти си сътрудничат в развитието на устойчивата енергетика. Настоящата коалиция представлява пример за подобна съвместна работа и обхваща някои от горепосочените сектори: зелени партии от Балканския регион, работещи заедно с експерти и неправителствени организации.
Ние заявяваме нашето намерение да не допуснем ядреният бизнес, откъдето и да идва, да застраши бъдещето ни със своите неизпитани технологии и опит.
Настояваме за следното:
• Незабавна, тотална и постоянна забрана за строителството и планирането на каквито и да е нови ядрени мощности в Югоизточна Европа;
• Пренасочване на всички публични средства в енергийния сектор към възобновяеми източници на енергия и мерки за енергийна ефективност с незабавен резултат;
• Устойчива енергийна политика с цел оползотворяване на огромния потенциал на региона за възобновяема енергия и увеличаване на капацитета за енергийно сътрудничество между страните, основано на този потенциал;
• Закриване на всички съществуващи ядрени централи незабавно след изтичане на срока им, както и забрана за продължаване на живота им след проектирания срок;
• Достатъчно финансови средства за безопасното управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, получени при погребването на блоковете;
• Пренасочване фокуса на Енергийната общност и регионалните пазари на енергия в Атинския процес от използването на изкопаеми горива и ядрена енергия към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност;
Докато все повече страни и региони се пренасочват към енергийна независимост, ние намираме за неприемливо страните от Югоизточна Европа да останат в хватката на остарелите изкопаеми горива и ядрена енергия.
Подписали:
България:
ЗЕЛЕНИТЕ
За Земята
Земя завинаги
Институт за зелена политика
Фондация за околна среда и земеделие
Български център за зелена икономика
Гърция:
Зелените (Екологичните зелени), (Ecologist Greens)
Турция:
Зелена партия (Yeşiller Partisi)
Македония:
ДОМ (DOM)
Румъния:
Устойчива Сигишоара (Sustainable Sighisoara)
TERRA Mileniul III
Зелена партия (Partidul Verde)
Сърбия:
Сръбски млади зелени (Zelena Omladina)