ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

 Не на АЕЦ Белене!

 

България отново е свидетел на пореден антидемократичен акт от страна на правителството на Симеон Сакскобурготски. Обявеното преди време като еднолично решение за възстановяване на строежа на АЕЦ  “Белене” вече се превръща в действителност. Прието по неизвестно каква процедура, без никаква ясна икономическа и екологична аргументация, то е заплаха за бъдещето на страната. Естествено, в стила на пренебрежение към българската общественост, управляващите нямат никакво намерение да проведат обществена дискусия по такъв важен за страната въпрос.

Освен множеството други проблеми АЕЦ “Белене”, поставя страната пред няколко изключително опасни алтернативи:

 

  Единствената алтернатива за България е снижаване на разхода на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт, или с други думи понижаване на енергоемкостта на производство. В момента тя е от 3 до 5 пъти по-висока отколкото в напредналите страни. Ако това не се промени България ще остане неконкурентноспособна и ще се нареди в последните редици по социално-икономическо развитие. Необходимо е средствата, които кабинетът иска да хвърли за безмислено строене на нови мощности е да бъдат дадени за повишаване на енергийната ефективност.

Зелената партия в България настоява за спиране на решението за възобновяване изграждането на АЕЦ “Белене” и провеждане на обществен дебат за бъдещето на ядрената енергетика в България.

 

28 май 2004 г.