Декларация на Зелената партия в България

относно срокове на закриване на  първите четири реактора на АЕЦ „Козлодуй” и срещу строежа на АЕЦ „Белене”

 

    Тези дни в политическия дневен ред на България с нова сила се повдига въпроса за предсрочното закриване на първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй. За пореден път очевидните отрицателни икономически последствия от този акт се обвързват не с несъществуващите доказателства за повишен риск от тяхната експлуатация, нито пък с някакви реални компенсации за загубите от тяхното закриване, а единствено и само с претенциите на определени Европейски кръгове. Като награда за нашето покорство ни се предлага възможноста за евентуално влизане в Европейския съюз след неизвестен брой години, което се представя като основна национална цел.

   В тази връзка Зелената партия заявява:

   Ние винаги сме били за влизане на България  в  Европейския съюз. Това обаче  не може да бъде основна цел на едно държавно управление. Цел може да бъде само изграждането на съвременно ефективно пазарно стопанство, при което да не могат да ни откажат да бъдем приети в ЕС. Предсрочното закриване на първите четири реактора на АЕЦ Козлодуй само ще попречи на постигането на тази цел!

      Затова ние призоваваме управляващите:

  1. Да не допускат закриването на четирите блока на АЕЦ Козлодуй преди изтичането на технологичните срокове за тяхната експлуатация.

 

  1. Да изготвят и приемат нова Стратегия за развитието на енергетиката в България, чиято основна цел да бъде повишаване на енергийната ефективност. Приетата през март 1999 г. от парламента по конюнктурни съображения и натиск отвън НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА  И  ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ДО 2010 ГОДИНА е абсурдна. Тя се основа на екстензивно развитие на енергетика, т. е. построяване на нови мощности, при положение че количеството електроенергия използвано за производството на единица продукт е два-три повече от това в Европа. Липсата на добре премислена енергийна стратегия, която да е в интерес на националната икономика е в основата на волунтаристичните и безотговорни действия и бездействия на управлявалите България в този ключов отрасъл през последното десетилетие.

 

  1. Да не започват строежа на АЕЦ Белене преди широкото обществено обсъждане и приемане на визираната в горната точка  Стратегия за развитието на енергетиката. Все още не е аргументирана пред българската общественост икономическата ефективност от построяването на  АЕЦ Белене. Влагането на парите за построяване на нова атомна централа в мероприятия за повишаване на енергийната ефективност може да даде многократно по-висок ефект за икономиката! Европейските демократични традиции  изисква  такъв дебат да завърши с РЕФЕРЕНДУМ.

            Зелената партия настоява за това!

 

                                                                    Национален изпълнителен съвет

            26.01.2002 г.