На т. нар. учредяване на БАЯК присъстваха с ясен мандат в лицето на своите председатели -  партиите:  Зелена партия, ПП „Зелените” и Демократично обновление на Македония (ДОМ), с председател Лиляна Поповска. Няма да се спираме доколко ДОМ, със своята изявена националистична и антибългарска политика би вдъхновила и привлякла нови симпатизанти на антиядреното движение в България или напротив, би отблъснала. Но със сигурност, присъствието на Албена Симеонова, известна в нетолкова далечното минало с измамите си, с цел лично облагодетелстване, за което бе и изключена от  Зелената партия (виж http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=8740%3A2010-10-19-04-34-24&catid=78%3A2010-10-06-07-12-41&Itemid=137&lang=en) дискредитираше предстоящото учредяване на коалицията.
Най-шокиращ обаче, се оказа фактът, че ПП „Зелените” предварително бяха разпределили участващите на „първа” и „втора” категория, като думата за приветствие бе предоставена само на по-горната такава. Правото да поднесат приветствие получиха ПП „Зелените”, ДОМ и Албена Симеонова. При поискване да се направи същото от името на Зелената партия, водещият заседанието - Генади Кондарев (член на ръководството на ПП „Зелените”) заяви, че „няма време за губене”, а присъстващият Борислав Сандов, също член на ръководството на ПП „Зелените” горещо го подкрепи. В създалата се ситуация бе поставен въпрос и пред присъстващия съпредседател на ПП „Зелените”  - Андрей Ковачев – „Защо се канят организации, без да им се обяснява, че те нямат равни права с другите?”. Г-н Ковачев не даде никакъв отговор, с което дефакто потвърди, че това е решение на ръководството на ПП „Зелените”.
С тези си антидемократични  действия, ръководството на ПП „Зелените” разкри очевидното си желание да обсеби ръководството на бъдещата организация, с цел задоволяване на някакви свои интереси, като използва потенциала на едни и отблъсне други структури. Прави впечатление, че без да има нито ясни участници, нито представителство и програма, от името на неродената още структура /БАЯК/, ПП „Зелените” вече събират пари по своя набирателна сметка! (виж http://www.zelenite.bg/3541)
При това положение Зелената партия е длъжна да заяви следното:
Изхождайки от фактите, че на „учредяването” на  т.нар. Балканска антиядрена коалиция /БАЯК/:
- Не присъстваха повечето от значимите НПО, ангажирани с антиядреното движение;
- Още в началото на бъдещата „коалиция” бе наложен антидемократичен и арогантен стил;
- На учредителното събрание като „привилигировани” персони участваха морално дискредитирани личности;
- Бе наложена абсолютната неяснота и непрозрачност по въпроса за ръководството, представителността и начина на вземане на решения в коалицията,
Зелената партия счита че:
1. „Учредяването” на  т.нар. Балканска антиядрена коалиция е тотално опорочено и контрапродуктивно за благородната кауза на антиядреното движение.
2. Идеята за обединяването на антиядреното движение на Балканите е навременна и благородна идея. За нейното осъществяване, обаче, са необходими много по-широк кръг организации. И най-вече, в основата й трябва да застанат хора, които са истински демократи и поставят идеите и принципите над желанието си за себеутвърждаване.
Зелената партия очаква официално обяснение по случая от страна на ръководството на ПП „Зелените”  и предлага да бъде проведена среща, на която да се обсъди един нов и по-демократичен подход за обединяване на антиядрената кауза и зеленото движение, както у нас, така и в региона на Балканския полуостров.
НИС на Зелена партия
28 март 2011 г.