Енергийна ефективност


(четиво за феновете на „антиядрения” Иван Костов)

 

На 26 март 2011г. в София, се проведе учредителна конференция на Балканската анти-ядрена коалиция (БАЯК). На нея няколко зелени партии и граждански организации от балканския регион подписаха декларация, която призовава страните от региона за отказ от ядрена енергия и преориентиране към възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Знаменателното в тази декларация е, че с нея, подписалите я организации от България, застават дословно на позицията на българската Зелена партия, която тя поддържа от началото на 90-те години и която имаше възможност да отстоява в 38-то Народното събрание, по време на мандата на правителството на Иван Костов (1997-2001 г.). Освен настояването за отказ от ядрена енергия, конкретизирано в искането - България да се откаже от строежа на АЕЦ „Белене”, Зелената партия тогава отстояваше блоковете на АЕЦ „Козлодуй”, които покриват изискванията за безопасност, да бъдат закрити след изтичане на проектният им срок, а не преди него. Буквално същата позиция изразяват и подписалите декларацията на БАЯК с думите „Закриване на всички съществуващи ядрени централи незабавно след изтичане на срока им” (виж: http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=8791%3A2011-04-01-09-41-03&catid=38&Itemid=108&lang=bg).

 

Проектът за Енергийна стратегия на България до 2020 г. е основополагащ документ и е похвален опита на управляващите да повдигнат обществена дискусия преди неговото приемане. Самият проект съдържа някои подобрения и положителни становища, като най-важното е определянето на енергийната ефективност като основен инструмент за постигане на поставените от стратегията цели. Повишавайки ефективността по цялата верига, от добива на енергийните източници до крайното потребление на енергия, може да се постигне енергийна сигурност на приемлива цена, с минимално въздействие върху околната среда.
Недостатъците обаче на предложения проект са твърде много, като по-долу ще визираме по-важните от тях:
1.    Предложеният проект на Енергийна стратегия на България до 2020 година, независимо от направените подобрения, е твърде ограничен по съдържание и обхват. Стратегията повтаря основно постановките от пакета документи на ЕС, известен като 20-20-20, без да определя ясно българските приоритети в тази общоевропейска рамка, което всъщност би трябвало да бъде нейна основна цел. Основната част от посочените в стратегията мерки и инструменти за постигане от България на целите, произтичащи от целите на Европейската общност, са също така твърде общи и имат по-скоро пожелателен характер.

СТАНОВИЩЕ на ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
относно НАГЛАТА „ТАКСА ЕЛЕКТРОМЕР”

Зелената партия е възмутена от действията на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), относно последното предложение на монополистите електроразпределителни дружества за въвеждане на такса електромер. Това е опит за наказание на българските граждани, че отхвърлиха тримесечното отчитане на показанията на електромерите.

Несъстоятелни са обясненията на монополистите и на председателя на ДКЕВР, че това било такса мощност или такса присъединяване, защото в първият случай тя щеше да е пропорционална на консумираната енергия, а предложението е за твърда сума за всеки електромер. А ако става дума за такса присъединяване, то тя е платена вече веднъж, кога ни свързват в мрежата като абонат.