-         Нарастване на транспорта на тежки товари в страната; 

-         Увеличаване на вредните емисии във въздуха; 

-         унищожаване на ландшафта и местната природа; 

-         загуба на работни места и приходи в областта на селското стопанство и туризма; 

-         увеличаване на шумовото и светлинно замърсяване; 

-   опасност от замърсяване на водите и почвите с последващи рискове за здравето на хората;  

 нестабилност на земната обвивка в региона, особенно след повторно използване на фракинг технологията за извличане на шистов газ; 

-         изчерпване на питейната вода; 

-         увеличаване на риска от земетресения, експлозии и пожари.