БлуЛинк, Българска Фондация Биоразнообразие и Лайбницкият институт по регионална география (Leibniz-Institut für Länderkunde) организират национална конференция на екоорганизациите в България на 13-14 май в СТЦ Интерпред, София.

Събитието е част от проекта "Еко мрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблемите на опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”.

Конференцията ще събере за първи път от 2003 г. заинтересованите страни в природозащитата у нас. Поканени са организации от цялата страна, представители на държавната администрация, бизнеси.

Работни групи ще обсъдят и вземат стратегически решения по ключови, актуални теми:

* защитени зони;
* битови отпадъци;
* НПО избори;
* промишлени замърсявания;
* управление на работни ресурси;
* приоритети за околна среда за програмен период 2014-2020;
* електронни отпадъци;
* енергия и климат;
* устойчива градска среда;
* ефрофондове;
* ОВОС;
* онлайн карти за природозащита.

Конференцията ще завърши с приемане на стратегия за природозащита.