За съжаление, чинарът в Гърмен, за когото гласувахме, се класира на второ място. Победител в конкурса стана липата от с. Леличени, Румъния. Но като се има предвид, колко хора живеят в България и колко в Румъния, мисля, че това си е победа. Ще участваме и в следващата надпревара!
http://www.bepf-bg.org/