Близо 10 организации в т.ч. и ДКСМП са обжалвали това решение в софийския съд, но към момента достъпът до сесиите остава забранен. Този четвъртък искаме да документираме отказът на мнозинството от ГЕРБ в СОС за открит контакт с избирателите им, въпреки кухите декларации за открито управление. Фактът, че в България, а и в Европа практически няма общини, където да има такива забрани, въобще не смущава господата. Открит е достъпът на граждани до общинските управи и в Северна Америка и Австралия. Вероятно подобни забрани за достъп на гражданите до общински сесии има в някои страни от Африка и Азия, но едва ли някой би искал нашата демокрация да върви в тази посока!