Повод: Витоша е защитена природна територия по българското и евроипейското законодателство: природен парк и Натура 2000 зона. Съгласно Закона за защитените територии паркът се управлява съобразно План за управление – документ, валиден до 2014 година, приет от Министерски съвет. Съгласно Плана за управление не е позволено строителството на нови ски зони и съоръжения, тъй като те биха оказали значително въздействие върху биоразнообразието на Витоша, вододайната зона за 8 Софийски квартала и пейзажа на планината.
Въпреки това в последната година има много сериозни икономически интереси планината да бъде застроена. С нашата солидарна акция ние искаме да покажем, че гражданите на София не са съгласни с унищожаването на планината и да си подарим една разходка заедно с хора, които имат физически увреждания, с приятели, с децата ни и с всички, които обичат природата.
Акция: Почистване преди падането на снега, солидарен туризъм за хората с физически увреждания, анимиране на пътеката с дървени еко-послания, пикник и еко - театър на открито, траш-арт с намерени “съкровища” из гората. Участниците в акцията ще измислят уникален и атрактивен начин да изпишат числото 350 - с което ще се включим в световната кампания за борба с промените в климата - www.350.org.
Организатори: Фондация Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие“ www.zaedno.net , Коалицията "За Да Остане Природа в България", www.forthenature.org и всички участници в семинара „Солидарната общност на София“ - www.solidarno.com
2. България и глобалния ден на климатичното движение «350» www.350.org и http://forthenature.org/news/1049
2.1. София, 24 октомври, от 11 ч. на пилоните на НДК десетки хора ще изпишат с телата си числото 350. Според последните научни изследвания 350 изразява броя частици на милион, който е максималната безопасна концентрация на въглероден диоксид в атмосферата на Земята. В момента тази концентрация е по-висока - около 390 ppm*, т.е. в един милион части въздух се съдържат 390 части въглероден диоксид, което води до промените в климата.  
Организатори: Българската Коалиция за действия срещу промените в климата
2.2. София, Княжево – 26 СОУ "Йордан Йовков" също ще се включи в Глобалната кампания с организиране на велосипеден поход от 350 ученици, родители и граждани на кв. Княжево и район Витоша. Начало на похода – 10 ч. на велоалеята на Горнобански път по посока пл." Руски паметник". Към велоинициативата ще се присъединят и представители на сдружение «Велоеволюция». По-голямата част от колоездачите ще се присъединят към инициативата на НДК.
2.3. Пловдив – 350 минути клавирна музика на живо, инициатива на доц. Албена Димова и нейни студенти с любезното домакинство на Народно читалище «Христо Ботев». От 11 до 16.50 ч. Вход свободен.

--
Кампания "За да остане природа в България!"
http://forthenature.org/