Всяка година, в края на август, младежи от цялата страна и от чужбина, се събират близо до град Бургас в поддържания резерват „Атанасовско езеро". В природозащитната бригада участват младежи,  които се интересуват от природата и начините за нейното опазване. В най-известния резерват за птици в България - „Атанасовско езеро", в продължение на девет дена, младежите ще наблюдават мигриращите многохилядни ята на белите щъркели, ще завържат нови приятелства, ще се къпят в лековитата луга, ще присъстват на интересни лекции и дискусии, свързани с природозащитата и много други интересни неща. Тази година, за пореден път, като участници в бригадата ще се включат и членове на СНЦ „ПОСОКА” – Бургас, както и регионалният координатор по младежки дейности на Министерство на образованието, младежта и науката за областта – Тодор Ангелов.