Екокоалицията "За да остане природа в България" се обяви против промените в Закона за насърчаване на инвестициите и призова президента Георги Първанов да върне в парламента приетите поправки, съобщиха активистите.
Новите разпоредби бяха приети на 22 май. Според промяната в чл. 2 насърчаването на инвестициите се извършва чрез "продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост".
Според зелените активисти проблемът в текста, че не поставя никакво ограничение на учредяването на вещно право и дори не се цитират Законът за защитените територии и Законът за държавната собственост, според които земите в защитените територии са публична държавна собственост, което значи, че не подлежат на разпоредителни сделки. Не се цитира и Законът за горите, който поставя ограничения върху тези дейности в зоните от европейската екомрежа "Натура".
Практиката показва, че при подобно противоречие между закони и разпоредби на практика се прилага тази, която е изгодна за частния, а не за обществения интерес, предупреждават природозащитниците.
Така приети промените позволяват застрояване и разпореждане на земи и гори, включени в защитените територии и зони от "Натура", и на практика ще доведе до сериозни противоречия със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Затова природозащитниците настояват законът да бъде преразгледан от парламента. В противен случай според тях тези нарушения ще доведат до нови наказателни процедури за България.
(dnevnik.bg)