ЗЕЛЕН БЮЛЕТИН

От  НПО мрежата на Блулинк

Брюксел, 8 октомври 2009 г.

Околна среда

Европейската комисия изпраща на България четири писмени предупреждения, отнасящи се за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното си наследство. Три от предупрежденията се отнасят за защитените зони, а четвъртото засяга действащото законодателство. Районите включват планината Пирин, където е изграден голям ски център; община Царево в южната част на страната, където голяма защитена зона близо до Черно море е под заплаха, както и строителните дейности около бреговете на река Вая в защитената зона на Емине—Иракли в близост до Черно море. Четвъртото предупреждение е свързано с липсата на цялостно съответствие с европейските изисквания на българското законодателство за защита на природата.

Всяка година, в края на август, младежи от цялата страна и от чужбина, се събират близо до град Бургас в поддържания резерват „Атанасовско езеро". В природозащитната бригада участват младежи,  които се интересуват от природата и начините за нейното опазване. В най-известния резерват за птици в България - „Атанасовско езеро", в продължение на девет дена, младежите ще наблюдават мигриращите многохилядни ята на белите щъркели, ще завържат нови приятелства, ще се къпят в лековитата луга, ще присъстват на интересни лекции и дискусии, свързани с природозащитата и много други интересни неща. Тази година, за пореден път, като участници в бригадата ще се включат и членове на СНЦ „ПОСОКА” – Бургас, както и регионалният координатор по младежки дейности на Министерство на образованието, младежта и науката за областта – Тодор Ангелов.
Екокоалицията "За да остане природа в България" се обяви против промените в Закона за насърчаване на инвестициите и призова президента Георги Първанов да върне в парламента приетите поправки, съобщиха активистите.
Новите разпоредби бяха приети на 22 май. Според промяната в чл. 2 насърчаването на инвестициите се извършва чрез "продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост".
Според зелените активисти проблемът в текста, че не поставя никакво ограничение на учредяването на вещно право и дори не се цитират Законът за защитените територии и Законът за държавната собственост, според които земите в защитените територии са публична държавна собственост, което значи, че не подлежат на разпоредителни сделки. Не се цитира и Законът за горите, който поставя ограничения върху тези дейности в зоните от европейската екомрежа "Натура".
Практиката показва, че при подобно противоречие между закони и разпоредби на практика се прилага тази, която е изгодна за частния, а не за обществения интерес, предупреждават природозащитниците.
Така приети промените позволяват застрояване и разпореждане на земи и гори, включени в защитените територии и зони от "Натура", и на практика ще доведе до сериозни противоречия със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Затова природозащитниците настояват законът да бъде преразгледан от парламента. В противен случай според тях тези нарушения ще доведат до нови наказателни процедури за България.
(dnevnik.bg)