Декларация на Зелената партия

Както стана известно, от 12 декември,Търговска банка "Виктория" ЕАД, която е дъщерна на фалиралата КТБ и от 22 юни се намира под специален надзор, започва изпълнение на задълженията си към своите вложители.  Банката ще покрива изцяло размера на привлечения ресурс от фирми и граждани до пълно удовлетворяване на вложителите,  което означава, че ще бъдат изплащани суми над гарантираните от закона 195 хиляди лева. На фона на:

-       Досегашната криминална дейност, довела до фалит КТБ, която е собственик на банка „Виктория“;

-       Очевидната корумпираност и некадърност на всички задължени да контролират банките органи, като: БНБ, ДАНС (финансовото разузнаване), Mинистерство на финансите, Kомисията за финансов надзор, Kомисията за публичен надзор над одиторите;

-       Нежеланието на управляващите, а и на целия т.нар. „политически елит“, да вдигнат банковата тайна от КТБ,  за да не се разкрие тяхната обвързаност с тази пирамида;

е повече от вероятно предположението, че целият ресурс от четвърт милиард лева на банка „Виктория“  ще бъде употребен,  за да се възстановят милионите на „свои“ хора от фалиралата банка КТБ. Свързаността на двете банки, безпределната корупция във финансовите органи, пълната тайна,зад която се крият финансовите транзакции на КТБ и самият факт, че напълно дискредитираните ръководства на горепосочените институции не са  променени, е доказателство, че такава схема в една или друга степен е в ход!

Зелената партия категорично настоява:

1.  Да се спре всякакво изплащане на суми над гарантираните от закона 195 хиляди лева.

2.  43-тото Народно събрание да приеме закон за отмяна на банковата тайна за КТБ и публикуването в интернет, както на всички кредити, така и на всички депозити и условията по тях в периода поне от десет години. Подобен закон вече е приеман от 38-то НС по предложение на Зелената партия.

3.  Да се направи спешна законодателна промяна, която да позволи търсене на отговорност от колективни органи,  каквито са управителните органи на ръководството на КТБ, БНБ, ДАНС (финансовото разузнаване), Министерство на финансите, Комисията за финансов надзор, Комисията за публичен надзор над одиторите,  които с престъпно си бездействие или действие са допуснали ситуацията с КТБ.

4.   Народното събрание да задължи Главния прокурор в срок от три месеца да докладва пред парламента, какви обвинения е повдигнал срещу конкретни лица в тези институции, включително и към колективните им органи.

11.12.14 г.