До ръководството на Народното събрание
До парламентарните групи
До медиите
Правителството на Бойко Борисов окончателно и открито застана в позицията на лобист на частни структури, действащи в ущърб на обществения интерес.
Разликата с предишните правителства, които то активно критикува е, че за разлика от тях, то реши да постави беззаконието на „законова” основа. Само така може да бъде характеризиран одобрения на 28.12.2011 г. от Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, който е внесен за гласуване в Народното събрание.
Целта на законопроекта е:
- Да стимулира незаконното строителство на ски съоръжения в
Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите;
- Да се предоставят площи от държавния горски фонд без търг, те да
се застрояват, като за капак им се гарантира узаконяването;
- Да се освободят фирмите от такси за промяна на предназначението
на горските площи, като с това им подарят десетки милиони лева;
- Да се променя предназначението на горски имоти без общ
устройствен план;
- Да се улесни незаконния износ на дървесина и недървесни горски
продукти;
- Да се предостави възможност на администрацията по свое
усмотрение да променя ловните срокове.
Очевидната цел на законопроекта е да предостави практически неограничени правомощия на правителството, а при наложеният авторитаризъм, това означава лично на министър-председателя Бойко Борисов, да се разпорежда с държавната собственост. Горчивият исторически опит, включително и от последните две години, потвърждава наложеното сред избирателите убеждение, че това естествено ще разшири корупционните практики в полза на фирми, близки до властимащите. В резултат на това, ще бъде дълбоко накърнен обществения интерес.
Зелената партия призовава Народното събрание да отхвърли предложения от Министерски съвет законопроект като грубо лобистски, корупционен и нарушаващ принципите на демократичност и прозрачност на управлението.
НИС на Зелена партия
09.01.2012 г.