Пожарът в РилаОт бушуващия пожар пострадаха около 1400-1500 дка. Оттук нататък ръководствата на Национален парк "Рила" и на Държавното горско стопанство - Благоевград трябва да предприемат мерки за следене на обстановката. Според нормативните изисквания на лесничеите, една седмица, след като в даден горски масив е имало пожар, там трябва да бъде осигурено денонощно дежурство за наблюдение.