партийни новини

Предложеният от управляващите Бюджет 2013 е класически пример на „копи-пейст”-  подходът на слабия ученик, който нито има идеи, нито желание за промени. Повече от очевидно е, че водената до сега икономическа политика не дава положителни резултати, но управляващите продължават с безпрецедентно твърдоглавие да преписват бюджетите си от предишните години. В традицията на последните няколко правителства в бюджета липсват:

-         политика за развитие на основните отрасли на българската икономика;

-         политика за развитие на регионите;

-         политика по доходите на различните категории и слоеве на населението.

 

Както вече е традиция за последните 15 години, данъчната ни система стоварва основната тежест върху средните и бедни слоеве от населението и облагодетелства една малка част свръхбогати. Това става чрез сваляне до минимум на преките данъци и вдигане на косвените (основен косвен данък е ДДС). Класически случай е т.нар. „плосък данък”, който нито една развита държава (включително такива крайно либерални като САЩ) не си го позволяват.

В защита на плоския данък доскоро бяха изтъквани два аргумента:

-         "необходимостта да освободят средства на бизнеса, за да може той да се развие";

-        "това ще повиши събираемостта на данъците".  

Развитие на бизнеса обаче не се наблюдава. Разви се единствено безразборното строителство по курортите, подкрепено от корумпираната администрация на общинско и министерско ниво. Държавата не направи нищо да насочи тези огромни, безсмислени и направо казано - вредни инвестиции, в производството. Практически нищо не бе вложено в реалната икономика, а освободените, благодарение на плоския данък средства, отидоха главно за консумация на "бедните" ни богаташи.

Сега няма средства в бюджета - защото няма реална икономика.

За да се види несъстоятелността на твърдението, че плоският данък повишава събираемостта на данъците също не е необходимо да се ходи далече. В повечето европейски държави събираемостта не е по-ниска, даже е по-висока, при това не при плосък данък, а при ясно изразена прогресивна скала! Което означава, че просто данъчна администрация в тези страни работи (за разлика от нашата).

Но "плоският данък" е само върхът на айсберга. Въобще данъчната ни система е насочена към облагодетелстване на тесен кръг от обществото. А в допълнение на това, този кръг не се стимулира да влага освободените си средства в производство. Това води до разпиляване на общественото богатство, а от другата страна - финансовото изстискване на обикновения гражданин и невъзможността му да участва на пазара, доубива и без това едва кретащия среден и дребен бизнес.

Необходима е принципна промяна на данъчната политика, като:

-         Замяна на настоящата „плоска” данъчна система с прогресивна и възстановяване на необлагаемия минимум в пределите на около 400 лв.;

-            Категорична промяна на съотношението между косвени и преки данъци в полза на преките данъци и намаляване тежестта на косвените;

-            Ясни стимули за инвестиране на свободните средства в реалното производство;

-            Агресивна, а не рестриктивна бюджетна политика, която по необходимост да допуска ограничен бюджетен дифицит.

 

Прессъобщение
 
На 18 октомври/четвъртък/, от 12 ч., в Пресклуба на БТА  се проведе пресконференция.
 
Теми:
1."Министърът на околната среда  и водите с поредните закононарушения в полза на чужди компании. Жителите на Средногорието - обречени на екологичен геноцид."
 
 2."Нов бюджет - стара политика".
 
Участници: Александър Каракачанов /Зелена партия/, Емил Георгиев /ПК"Екогласност"/, Валентин Симов/Партия на зелените/, ГЕОС.

Гледайте на живо:http://kanal3.bg/?v=9650

ДО КОМИТЕТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

ДО ПАРТИИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕЗП

 

Предложение за стартиране на процедура за изключване от ЕЗП на Политическа партия „Зелените” (България), която съгласно Статута на ЕЗП, в сила до 12.11.2011, е член – наблюдател (EGPObserver) на ЕЗП

 

Колеги,

Внасяме настоящето предложение за изключване на ПП „Зелените” (България) от ЕЗП в съответствие с точка 6.5.3 от Rule Book of the European Green Party за налагане на дисциплинарна мярка „изключване” (withdrawal) във връзка с точка 6.5.1 от Rule Book of the European Green Party, който изисква налагане на наказание на членове уронващи авторитета на ЕЗП.

Основанията за това предложение са следните:

-           От самото си учредяване, през юли 2007 г., основна част от политическата дейност на ПП „Зелените” е систематично провежданата клеветническа кампания срещу Зелената партия, която е член учредител на ЕЗП и също така на предшестващите я структури още от 1992 г. В тази кампания не се подбират средства и тяхната цел е да се съсипе авторитета на Зелената партия, което неизбежно удря и по авторитета на ЕЗП.

-           Във всички предизборни кампании от своето учредяване и до сега, ПП „Зелените”  определят Зелената партия не като съюзник, а като враг и водят кампания срещу нея често в по-голяма степен отколкото срещу която и да е друга партия.

-           ПП „Зелените” не само че не изпълняват решенията на Съвета на ЕЗП в Малмьо (16-18 Октомври 2009 г.)  да работят съвместно със Зелената партия. Нещо повече, ПП „Зелените” целенасочено работят срещу обединението на зеленото политическо пространство в България, като се надяват чрез клеветническата кампания срещу Зелената партия да се наложат като единствена зелена политическа структура в страната. Тази политика отблъсква избирателите, които не виждат нищо различно от традиционната „балканщина” в поведението на ПП „Зелените”. Това подронва възможността за развитие на зелените идеи в България и в крайна сметка работи срещу интересите на ЕЗП.

Зелената партия следи с изключително внимание процеса в Пазарджик срещу група представители на мюсюлманското вероизповедание по обвинение за проповядване на радикален ислям. Каквото и да е решението на съда по това дело, то няма да допринесе за спирането на опасните процеси, които вървят вече от години сред мюсюлманското население в страната.

Все по-очевидни са изолацията и капсулирането на големи общности, изповядващи ислям в по-отдалечените региони, като това се прави изключително на религиозна основа. Промените в поведението и облеклото на това население, особено на жените, са очевидни и са в посока, характерна за Арабския полуостров, но не и за България. Очевидна е една тенденция, която на фона на перманентната икономическа криза - особено силна в тези региони, може да доведе до изключително тежки проблеми в бъдеще.

Крайно време е българската държава да предприеме ясна и категорична политика, която да не допусне нетрадиционни за страната ни секти и течения, както в християнското, така и в мюсюлманското вероизповедания. Тя  трябва да бъде най-малкото поне в следващите няколко направления:

 
На 28 септември/петък/, от 10 ч., в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция.
 Теми:
1."Корупция в МОСВ";
2. "Има ли опасност от радикален ислям в България?"
  
Участници: Александър Каракачанов /Зелена партия/, Емил Георгиев /ПК"Екогласност"/, Валентин Симов/Партия на зелените/, ГЕОС.