партийни новини

Дами и господа, представители на Зелена партия, 
 
Във връзка с вашето писмо за подкрепа до Инициативен комитет 'Зелените алтернативи против АЕЦ', изпращам ви следните коментари и отговор:
 Референдумът поставя под въпрос всякакви нови ядрени мощности, което включва и проектите за нови реактори в АЕЦ Козлодуй. В миналото "Зелена партия" е подкрепяла в различни форми проекти свързани с удължаването на експлоатационния срок на съществуващи ядрени мощности или тяхното разширяване, както и признаването на ядрената енергия за "зелена". Такава позиция е несъвместима с виждането на членовете на Инициативния комитет. Ние смятаме, че всеки ден с АЕЦ на територията на България е лош ден за бъдещето на страната ни и ние виждаме нашето участие в този референдум само като една стъпка в усилията ни да освободим България от ядрената енергетика.
 От друга страна, ние приветстваме подкрепата на всеки честен и зелено-мислещ българин и сме благодарни за всяка безкористна помощ при събирането на подписите и подготовката на информационната кампания. Под този линк може да се намери бланката на подписката, както и инструкции как тя да се попълва и адрес на който бланките да се изпращат. Ще бъдем благодарни на всеки, който организира събиране на подписи и ни подкрепи в дейността по референдума. 
 
С уважение,
 
Борислав Сандов
Представляващ инициативния комитет 'Зелените алтернативи против АЕЦ'

Госпожи и господа,

Зелената партия има дългогодишна и последователна политика срещу ядрената енергетика и в частност - построяването на АЕЦ "Белене". В този смисъл, Зелената партия горещо подкрепя създаването на "Инициативен комитет - застъпник на алтернативната позиция в националния референдум на 27 януари 2013 г." и е готова да го подпомогне на всички етапи от неговата дейност.

Независимо от това, че наши представители не бяха поканени в неговия състав, ние сме готови да допринесем съществено както в събирането на подписката, така и в последващите действия по време на предстоящата кампания.  С цел по-бърза конкретизация и официализация на нашата подкрепа, както и с оглед крайно ограниченото време, ви предлагаме незабавно да проведем среща на представителите на двете страни.

В очакване на вашия отговор,

НИС на Зелена партия

21.11.2012

За връзка – тел. 0882 25 69 24

 

                                                           ДО  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

                                                          ДО  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                           ДО  МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

            С Т А Н О В И Щ Е

ОТ: ГРАЖДАНСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - / ПП„ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, ПК „ЕКОГЛАСНОСТ”, ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ/

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Граждански екологичен обществен съвет е обединение на политически партии и неправителствени организации, като нашата главна цел е да  работим ефективно за преодоляване  на екологичните проблеми, свързани със замърсяването, изчезването на редки биологични видове, намаляването на озоновият слой и свързаните с това последствия, парниковия ефект, болестите и други.

Ние сме обезпокоени от публикуваната информация в средствата за масово осведомяване за възможни строежи на ТЕЦ и АЕЦ на турска територия, в близост до граничното ни село Резово. Смятаме, че подобно строителство ще бъде екологична катастрофа и сериозна заплаха за съществуването, целостта и състоянието на екологичната среда в този регион.  То ще представлява потенциална заплаха за живота и за здравето на хората и ще бъде пагубно за околната среда, устойчивото развитие и туризма. 

Уважаеми дами и господа представители на средствата за масова информация,

Явно, протестният  митинг пред МОСВ, проведен на 31 октомври уплаши ръководството на МОСВ,  олигарха  Прокопиев и  ръководствата на чуждите компании „Аурубис” и „Дънди прешъс”.

Затова те настроиха срещу нас синдикатите, най-вече КНСБ, като организираха  протестно шествие, на което всички ние, организирали протеста против ръководството на МОСВ, бяхме анатемосани от президента на КНСБ Пламен Димитров . Разбира се, явно под влиянието на „Каолин”, т.е.  Иво Прокопиев, най-анатемосани бяхме представителите на ПК„Екогласност”. Затова  срещу нас  бяха издигнати и транспаранти .

Уважаеми колеги, 

Зелената партия по своята същност е организация, в чиято основа лежи защитата на най-основните човешки ценности - социалната справедливост,  живота, здравето и материалното благополучие на обикновените граждани. На тази основа, ние винаги сме разглеждали синдикалното движение като свой принципен съюзник и сме се радвали на всяка възможност да си сътрудничим с ваши представители на различни равнища, както в центъра, така и по места.

В този смисъл, ние, от Зелената партия, сме обезпокоени от инициираните от КНСБ и КТ „Подкрепа”"протести срещу екологичния рекет". Ние не отричаме възможността за съществуване на отделни личности и даже организации, които използват екологичната проблематика за нечистоплътни користни цели. Но ние сме притеснени от факта, че такива авторитетни организации като КНСБ и КТ „Подкрепа” боравят доста свободно с това понятие, без да конкретизират нещата. Нещо което, също така, може да бъде ползвано за користни цели от недобросъвестни лица и псевдобизнесмени.

Българските граждани се нуждаят от защита – както синдикална, така и екологична. Тя трябва да бъде извършвана от хора и организации, които са доказали своята принципност и всеотдайност. За тази цел предлагаме да проведем съвместна среща, на която да положим основите на едно ползотворно сътрудничество и да обсъдим конкретни актуални случаи.

 

От името на Националния изпълнителен съвет на Зелена партия -

 

Александър Каракачанов