партийни новини

Необходима е коренна промяна на политиката!

Декларация на Зелената партия

 

Отстраняването на Симеон Дянков като министър на финансите и вицепремиер е необходима, но абсолютно недостатъчна мярка!

Единственият изход е спешна и категорична промяна на политиката в областта на енергетиката!

Целта трябва да бъде, както да се спрат възможностите за облагодетелстване  на структури и отделни лица в отрасъла, така и категоричен преход към висока енергийна ефективност. Последното е решаващо защото, даже и  напълно да се спрат „течовете”, облагодетелстването на монополни структури  и кражбите, непромяната на настоящата високо ресурсопотребяваща и разхищаваща енергетика, в най-скоро време ще вкара страната ни в нова криза! За целта трябва да се предприемат следните стъпки:

 1.      В случаите, когато това е възможно, да се отнемат лицензите на ЕРП или да се почне процедура за изкупуване на мажоритарните им дялове.

2.      Да се отнемат множеството лобистки привилегии на отделни икономически структури в енергетиката.

3.      Спешно да се приеме Закон за естествените монополи, който да въведе ясен ред и да не допуска използването на монополно положение.

4.      Да се разсекретят всички договори, сключвани от българската държава, имащи финансови и икономически последствия, както за самата нея, така и за гражданите.

5.      Да се започне наказателно преследване на лицата, ощетили държавата с неизгодни договори.

6.      Спешно да се обсъди и приеме Програма за повишаване на енергийната ефективност. В нея да се предвидят конкретни мерки за подпомагане на домакинствата в понижаването на техните енергийни разходи.

 НИС на ЗП

18.02.2013г.

Лъжата с тока!

(Какво не желаят да кажат парламентарните партии)

 

 

Истинската  сметка за тока

Цената на тока без отежнения -                                                                                            100%

     Добавки към цената:

1.Такса отказ от енергийна ефективност

2.Такса отказ от контрол на монополите

3.Такса енергийни лобита:

-         преференциални цени за когенерация (Ковачки и др.) 

-         такса  Иван Костов и Кобургготски (в полза на частните Марица изток 1 и 3)

-         такса Сакскобургготски (в полза частните монополи – ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-Про)

-         такса тройна коалиция (в полза на „нашите хора” в зелената енергетика)

4.Такса ГЕРБ (4 години подкрепа на статуквото и ПР акции)                                          

 200%


2

                                                    П Е Т И Ц И Я

 

 

   ДО

   Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

   МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ    НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

   Г-Н НИКИФОРОС ДИАМАНДОУРОС

   ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН - СТРАСБУРГ 

   КОМИСИЯТА  ПО  ПЕТИЦИИ 

   КЪМ  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - БРЮКСЕЛ

 

   КОМИСИЯ „OКОЛНАСРЕДА, ОБЩЕСТВЕНОЗДРАВЕИБЕЗОПАСНОСТНАХРАНИТЕ

   КЪМ  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - БРЮКСЕЛ

 

   ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

  ОКОЛНАСРЕДАНА ЕВРОПЕЙСКАТАКОМИСИЯ – БРЮКСЕЛ

 

   УВАЖАЕМИ  Г-Н  МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

   УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИАМАНДОУРОС

   УВАЖАЕМИ ДАМИ  И  ГОСПОДА ,

 

            Ние долуподписаните членове на Инициативния комитет, подкрепяни от български граждани, солидарни с гражданската инициатива: ”Край на унищожаване на природата в Европа”, изразяваме огромното си възмущение от безбройните провинения на министър Нона Караджова и  цялото ръководство на Министерството  на околната среда и водите на Р. България. Над три години с действия и бездействия ръководството на МОСВ  допусна:

Декларация на Зелена партия във връзка с инцидента на 8-та Национална конференция на ДПС в София, 19.01.2013 г.

 

Зелена партия изразява дълбокото си възмущение във връзка с направения опит за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи - Ахмед Доган. Атентатът срещу всеки един политически лидер е не просто опит за отнемане на човешки живот, а съзнателно или несъзнателно посегателство срещу гражданския мир. Това с особено голяма сила важи за България и лидера на ДПС, поради факта, че основният състав на тази партия е от етнически малцинства. Именно поради този факт, реакцията от страна на обществеността, политическите лидери и средствата за масова информация на това абсолютно недопустимо действие трябва да бъдат изключително премерени и максимално обективни. Очевидно е, че вариантите за причините за това покушение са:

До ръководството
на ПП "Зелените"
Отворено писмо

Уважаемо ръководство,

С това писмо даваме израз на изключителното си съжаление, че се провали регистрацията на Инициативния комитет „Зелените алтернативи против АЕЦ”.  Позволяваме си да смятаме, че това нямаше да се случи ако членовете  на Инициативния комитет, който в по-голямата си част включва ваши активисти и се представлява от съпредседателя на ПП "Зелените" - Борислав Сандов, бяха проявили политически разум и предвидливост, за да осъзнаят, че успява онзи, който умее да намира съюзници и да обединява, а не да сее раздор и да създава врагове.